Teenused

Meie teenused

Perekeskuse töö üldeesmärgiks on perede ja laste heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine.

Meie juurde võivad tulla ilma suunamiseta, otse inimesed üle Eesti.

Rühmad ja registreerimine:
Eestikeelsed rühmad toimuvad Tallinnas (alates 2016), Tartus ja Haapsalus (alates 2018), Rakveres (alates 2019).

Venekeelsed rühmad toimuvad Tallinnas (alates dets, 2019), Kohtla-Järvel ja Jõhvis (alates 2020)

Perenõustamine

Perenõustamine – vestluse vormis vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine, perekonna terve funktsioneerimise toetamine, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul, leinaprotsessi edendamine, põlvkondade vaheliste suhete toetamine.
Paarinõustamine on üks lähenemine, vestlus on abiks paari vahel ühise keele leidmisel, konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes raskuste ületamisel.
Kasutatakse erinevaid pere- ja paariterapeutilisi lähenemisi ning vahendeid.

Hingehoid

Hingehoid – see tervendav vestlus on kannatavale inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.
Hingehoidja annab abi sel moel, et toetab aidatavat tema probleemide lahendamisel ja sügavaima identiteedi otsingutes tema omal viisil, tema tingimustel ja tema rütmis. 
Hingehoius hoolitsetakse lähtuvalt kristlikust inimkäsitlusest kogu inimese eest, inimese kui terviku eest.
Teemade valik on lai. Näiteks: lein, iseendaga toimetulematus, oma mina, enesehinnang, kaotused, pettumused elus, haigused ja tervise teemad, kriisid, muutustega kohanemine, traumeerivad elukogemused, usuga seotud teemad jne.

Imago suhteteraapia

Imago – suhteteraapiasse tullakse kahekesi ja seanss kestab 1,5 tundi. Imago paarisuhteteraapia töötab nii abikaasade, vanemate ja laste kui ka tülli läinud sõprade vahel.
Imago suhteteraapia alus-uskumuseks on see, et me oleme sündinud suhtes, haavata saanud suhtes ja ka tervenemine saab toimuda suhtes. Sageli aga, kui suhe on kriisis, puudub partneritel oskus ja võime teineteist kuulata ja mõista nii, et sellest nende suhtele kasu oleks.
Austav ja turvaline dialoog aitab mõista üksteist paremini ning jõuda taasühenduseni. Terapeut aitab paaril näha ka sügavamaid haavu reaktiivse käitumise taga. Sellest algab tervenemine ja koos kasvamine.

Saviväljatöö

Saviväljatöö on loovteraapiline meetod, mille eesmärgiks on sisemise tasakaalu saavutamine, pingete leevendamine, mina-tunnetuse ja enesekindluse toetamine. Saviväljatöös keskendutakse puudutustele ja kontaktile.
Töö toimub saviga täidetud kastis (saviväljal). Töövahendiks on käed, savi ja vesi. Lapse jaoks on see omamoodi mäng, mis annab hea enesetunde, õnnestumise kogemuse ning enesekindluse.
Saviväljatööst on abi, kui lapsel on: koordinatsiooni-või tasakaalu probleemid; raskused kontakti loomisel ja suhtlemisel; psühhosomaatilised häired; hirmud, ärevus, stress vm psüühilised häired; traumakogemus. Saviväljal tegutsemine on arendav kogemus iga lapse jaoks. See toetab lapse kehatunnetust, kognitiivseid oskusi ning loovust.
Ühe seansi pikkus on kuni 60 minutit. Seansil viibib laps ilma vanemata.

Grupitöö

Pakume erinevates grupikoolitustes osalemise võimalusi positiivse vanemluse toetamiseks erinevatele sihtrühmadele. Rakendame näiteks Paarisuhte, Vanemluse, Vanavanemluse ja Noorte Suhete Ehituskivide programme. Grupikoolitustele on oodatud kõik, kes on huvitatud oma vanemlike oskuste arendamisest või suhete parandamisest. Kasutame suhete maja meetodit ja käsitlusele tulevad järgmised teemad: pühendumine, emotsioonid, konfliktid, intiimsus ja seksuaalsus, sõnad, teod, usaldus, andestus ja armastus.

Tartu keskuses pakume tugigrupis osalemise võimalust erivajadustega laste peredele ja leinagruppi.

Koolitused

EELK Perekeskusest on võimalik tellida koolitusi ettevõttesse, kooli või omavalitsusse kohapeale. Pakume koolitusi nii õpilastele, vanematele, õpetajatele kui ka spetsialistidele. Mida täpsemalt on ootused koolitusele lahti kirjutatud, seda tõenäolisemalt leiame enda meeskonnast just nendele vajadustele vastava spetsialisti.

Oma huvist ja soovist anna teada aadressil info@perekeskus.eu, et saaksime teha sobiva pakkumise koolituse hinna ja sisu osas.

Sotsiaalprogrammid

Rakendame pere- ja lähisuhtevägivalla tõkestamiseks Löömatu Teekonna ja Sisemise Kindluse Sotsiaalprogramme.

SISEMINE KINDLUS
aitab luua meestel terveid lähisuhteid, olla turvaline ja mõistev partner, poeg ja isa.

LÖÖMATU TEEKOND
on tõenduspõhine sotsiaalprogramm mis on suunatud meestele, kes on kasutanud või kasutavad lähisuhtes vägivalda ja soovivad õppida lahendama olukordi teistsugusel viisil.