EELK Perekeskuse meeskond

EELK Perekeskus on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku allasutus, mis tegutseb vastavalt põhimäärusele.

SA EELK Perekeskuse juhatusse kuuluvad:

  • SA EELK Tallinna Perekeskuse juht Jana Võrk
  • SA EELK Haapsalu Perekeskuse juht Velda Veia


SA EELK Perekeskuse nõukogusse kuuluvad:

  • Joel Luhamets- nõukogu esimees
  • Andrus Mõttus – nõukogu liige
  • Kerstin Kask – nõukogu liige
  • Miia Rohtmets – nõukogu liige

Nõustamise edukusel on kõige suurem roll kliendi ja nõustajavahelisel kontaktil – et see oleks usalduslik ja turvaline. Meie meeskonnas on erinevaid isiksusi ja kui juhtub, et ühega head klappi ei saavuta, tasub kindlasti proovida teisega ja nõustamisest mitte loobuda.

Töökeelteks on eesti keel, mõned meie nõustajatest ja terapeutidest töötavad ka vene ja inglise keeles – vastav info on kirjas nõustaja isiklikus profiilis.

EELK Perekeskus tegutseb avalikes huvides ja järgib oma tegevuses Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid.

Järgime Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeksid. Samuti arvestame oma töös andmekaitseseaduse (GDPR), lastekaitseseaduse ja ülejäänud õigusaktidega.

EELK Perekeskuse 2016/2017 aasta tegevuse ja kulude-tuludega saad tutvuda siin.