EELK Perekeskuse meeskond

EELK Perekeskus on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku allasutus, mis tegutseb vastavalt põhimäärusele.

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö SA juhatus:

    • Keili Rander juhatuse liige ja EELK Perekeskuse juht
    • Avo Üprus juhatuse liige

Nõukogu:

 

Andrus Mõttus, Kaupo Reede, Miia Rohtmets.

Nõustamise edukusel on kõige suurem roll kliendi ja nõustajavahelisel kontaktil – et see oleks usalduslik ja turvaline. Meie meeskonnas on erinevaid isiksusi ja kui juhtub, et ühega head klappi ei saavuta, tasub kindlasti proovida teisega ja nõustamisest mitte loobuda.

Töökeelteks on eesti keel, mõned meie nõustajatest ja terapeutidest töötavad ka vene ja inglise keeles – vastav info on kirjas nõustaja isiklikus profiilis.

EELK Perekeskus tegutseb avalikes huvides ja järgib oma tegevuses Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid.

Järgime Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeksid. Samuti arvestame oma töös andmekaitseseaduse (GDPR), lastekaitseseaduse ja ülejäänud õigusaktidega.

EELK Perekeskuse 2016/2017 aasta tegevuse ja kulude-tuludega saad tutvuda siin.