Meie Meeskond

Peretöö

keili rander

juhatuse liige, peretöö juht, psühholoog

Remet rander

halduskorraldaja

Avo Üprus

juhatuse liige, kuriteoennetuse valdkonna juht

Tallinna keskus

Sirje Prits

personalijuht, kutsetunnistusega hingehoidja, tase 6

Lii Lilleoja

peanõustaja, pereterapeut, kasvatusnõustaja

– laste ja noorte, paaride, perede kriisid

– eesti- ja venekeelsed kliendid

Gähtlin Leppänen

psühholoog

–  noorte  tugigruppide läbiviija

Margus Salumets

psühhodraama psühhoterapeut, superviisor

– vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Löömatu Teekond” ja “Sisemine Kindlus” grupijuht

-“Räägime Lastest” sekkumise läbiviija

– eesti- soome- ja ingliskeelsed kliendid

Merle Ameljušenko

saviväljatöö terapeut

– lapsed vanuses 4-13a

– eesti- ja venekeelsed kliendid

Agne Vilt

pereterapeut

– laste, noorte, paaride ja perede kriisid

-“Räägime Lastest” sekkumise läbiviija

– eesti-ja ingliskeelsed kliendid

Natalja Boston

psühholoog

– nii individuaalsed kui ka paaride teemad

– töö sõltuvushäirega kliendiga 

Lea Treufeldt

perenõustaja

– kõik perega seotud teemad

-“Räägime Lastest” sekkumise läbiviija ja koolitaja

– eesti -ja venekeelsed kliendid

Ene Soidla

pereterapeut

– kõik perega seotud teemad

– eesti-, vene- ja ingliskeelsed kliendid

Natalia Smõšljajeva

psühholoog, pereterapeut

– laste, noorte, paaride ja perede kriisid

– vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Löömatu Teekond” ja “Sisemine Kindlus” grupijuht

– venekeelsed kliendid

Greta Vaus

hingehoidja

– kõik elu kriisid, lein, elu muutused, kohanemine, andestamine, eksistentsiaalsed küsimused

-“Räägime Lastest” sekkumise läbiviija

– eestikeelsed kliendid

Ülo Vaher

pereterapeut, hingehoidja

– kõik inimeluga seotud teemad

-“Räägime Lastest” sekkumise läbiviija

– eesti- ja venekeelsed kliendid

Ursula Zimmermann

perenõustaja, vabatahtlik

– eesti-ja saksakeelsed kliendid

Aire Toms

perenõustaja, vabatahtlik

– eestikeelsed kliendid

Kaili Inno

perenõustaja, vabatahtlik

– eestikeelsed kliendid

Ruta Juzulenaite

analüütiline psühhoterapeut, liivaterapeut

– eesti-, vene-, inglisekeelsed kliendid

Jõhvi keskus

Lea Treufeldt

projektijuht

– Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses           Kohtla-Järvel ja Jõhvis

– eesti -ja venekeelsed kliendid

Velli Ehasalu

perenõustaja

– vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Sisemine Kindlus” grupijuht

– eesti-, vene- ja ingliskeelsed kliendid

Viktoria Šumarova

psühholoog, pereterapeut

– venekeelsed kliendid

Eduard Sadala

psühholoog

– vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Sisemine Kindlus” grupijuht

– venekeelsed kliendid

Tartu keskus

Lea Saar

– kõik elu kriisid, lein, elu muutused, kohanemine, andestamine, eksistentsiaalsed küsimused

– Paarisuhte, vanemluse ja vanavanemluse ehituskivide programmide läbiviija

– eesti ja venekeelsed kliendid

Maret Konson

pereterapeut

Raili Hollo

noorte gruppide läbiviija

Inger Kraav

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö SA juhatus:

    • Keili Rander juhatuse liige ja peretöö juht
    • Avo Üprus juhatuse liige

Nõukogu:

Andrus Mõttus, Kaupo Reede, Miia Rohtmets.

Nõustamise edukusel on kõige suurem roll kliendi ja nõustajavahelisel kontaktil – et see oleks usalduslik ja turvaline. Meie meeskonnas on erinevaid isiksusi ja kui juhtub, et ühega head klappi ei saavuta, tasub kindlasti proovida teisega ja nõustamisest mitte loobuda.

Töökeelteks on eesti keel, mõned meie nõustajatest ja terapeutidest töötavad ka vene ja inglise keeles – vastav info on kirjas nõustaja isiklikus profiilis.

Eesti diakoonia tegutseb avalikes huvides ja järgib oma tegevuses Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid.

Järgime Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeksid. Samuti arvestame oma töös andmekaitseseaduse (GDPR), lastekaitseseaduse ja ülejäänud õigusaktidega.