Kõiges Su kõrval

Teenused

Perekeskuse töö üldeesmärgiks on perede ja laste heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine.

Meie juurde võivad tulla ilma suunamiseta, otse inimesed üle Eesti.

Teenused:

 • Perenõustamise erinevad liigid
   • Perenõustamine – vestluse vormis vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine, perekonna terve funktsioneerimise toetamine, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul, leinaprotsessi edendamine, põlvkondade vaheliste suhete toetamine. Paarinõustamine on üks lähenemine, vestlus on abiks paari vahel ühise keele leidmisel, konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes raskuste ületamisel. Kasutatakse erinevaid pere- ja paariterapeutilisi lähenemisi ning vahendeid.
   • Kasvatusnõustamine eesmärgiks on pakkuda vanematele tuge lapse kasvatamisel ja aidata vanemal paremini mõista last ja tema käitumist. Kasvatusnõustamises on vanemal võimalik aru pidada oma lapse käitumise üle ja kaaluda koos kasvatus­nõustajaga erinevate kasvatusvõtete plusse ja miinuseid konkreetses olukorras. Abi võib tulla küsima kui vanem jääb jänni näiteks lapse käitumise reguleerimisega, mõne konkreetse käitumis­probleemiga või uute oskuste õpetamisega, või ka siis kui lapsel on tekkinud raskusi koolis või lasteaias. Samuti kui pereelus toimub suuri muudatusi – kolimine, pere koosseisu muutus (kellegi lahkumine või juurde tulek), elukorralduse muutused (ema tööleminek) jne. Kasvatusnõustamisele on esimesel korral oodatud vanem(ad) ilma lapseta, lapse edaspidise võimaliku kaasamise üle arutatakse esimesel kohtumisel.
   • Imago – paariteraapiasse tullakse kahekesi ja seanss kestab 1,5 tundi. Imago paarisuhteteraapia töötab nii abikaasade, vanemate ja laste kui ka tülli läinud sõprade vahel. Imago suhteteraapia alus-uskumuseks on see, et me oleme sündinud suhtes, haavata saanud suhtes ja ka tervenemine saab toimuda suhtes. Sageli aga, kui suhe on kriisis, puudub partneritel oskus ja võime teineteist kuulata ja mõista nii, et sellest nende suhtele kasu oleks. Terapeut aitab paaril näha ka sügavamaid haavu reaktiivse käitumise taga. Sellest algab tervenemine ja koos kasvamine.
   • Hingehoid – see vestlus on kannatavale inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. Hingehoidja annab abi sel moel, et toetab aidatavat tema probleemide lahendamisel ja sügavaima identiteedi otsingutes tema omal viisil, tema tingimustel ja tema rütmis. Hingehoius hoolitsetakse lähtuvalt piibellikust inimkäsitlusest kogu inimese eest, inimese kui terviku eest.
   • Saviväljatöö on loovteraapiline meetod, mille eesmärgiks on sisemise tasakaalu saavutamine, pingete leevendamine, mina-tunnetuse ja enesekindluse toetamine. Saviväljatöös keskendutakse puudutustele ja kontaktile. Töö toimub saviga täidetud kastis (saviväljal). Töövahendiks on käed, savi ja vesi. Lapse jaoks on see omamoodi mäng, mis annab hea enesetunde, õnnestumise kogemuse ning enesekindluse. Saviväljatööst on abi, kui lapsel on: koordinatsiooni-või tasakaalu probleemid; raskused kontakti loomisel ja suhtlemisel; psühhosomaatilised häired; hirmud, ärevus, stress vm psüühilised häired; traumakogemus. Saviväljal tegutsemine on arendav kogemus iga lapse jaoks. See toetab lapse kehatunnetust, kognitiivseid oskusi ning loovust. Probleemi või häire olemasolu ei ole sealjuures esmatähtis. Tähtis on lapse soov midagi uut kogeda, õppida ja luua.Töö saviväljal on pikaajaline protsess, koosnedes minimaalselt kümnest individuaalseansist. Ühe seansi pikkus on kuni 60 minutit. Seansil viibib laps ilma vanemata.