Kõiges Su kõrval

Tartus alustab naistele suunatud vägivalla katkestamise grupp

SA EELK Tartu Perekeskuses alustab 25. novembril tööd Tartu ülikooli RAKE arendatud Sisemise kindluse programmi edasiarendus “Naised päriselt”. Oleme neli aastat läbi viinud Tartu Ülikooli RAKE Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi toetusel loodud Sisemise kindluse programmi meestele ja soolise võrdõiguse saavutamiseks saame lõpuks seda Sotsiaalministeeriumi toel lubada ka naistele. Siiani oleme aastaid töötanud individuaalselt täiskasvanu naistega, kes käituvad vägivaldselt oma partneri ja/või laste ja/või vanemate suhtes.
Tegemist on neljakuulise perevägivalla tõkestamise programmiga, mille käigus naised saavad teada oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema. Tööd tehakse oma emotsionaalse tasakaalukuse ehk eneseregulatsiooni, enesekindluse, enesehinnagu, empaatiavõime ning paarisuhte- ja kasvatusoskustega, et elada vägivallast vaba elu ja tulla eekõige paremini endaga toime.
Täpsem info Tartu keskuse juhi käest:

lea.saar@eelk.ee või telefonil 5218589.

Comments are currently closed.