Kõiges Su kõrval

Sisemise kindluse programmi meeste grupi kokkutulek aasta hiljem

Praeguseks on EELK Perekeskuses käivitunud jälle perevägivalla toimepanijale suunatud Sisemise kindluse sotsiaalprogrammi meeste grupid: Tallinnas eesti ning vene ja Tartus eesti keeles. Samuti on võimalik mehi registreerida ka sügise gruppi Tallinnas, Tartus ja Haapsalus.

Kolme aasta jooksul töö meeste rühmadega on olnud tulemuslik. Sellest grupijuhid said kinnitust Tallinnas toimunud kokkutulekul. Veebruari alguses kutsusid mehed oma rühmakaaslased ja juhendajad taas kokku, et näha üksteist ning rääkida, kuidas vahepeal on läinud. Võrdse toe rühm käis koos sügisel 2016. igal kolmapäeval EELK Tallinna Perekeskuse ruumides. Rühmajuhtideks olid Kadri Kesküla ja Renee Nahkur, kes koos meestega miniloengute, arutelude ja töölehtede abil võtsid läbi teemad, mis aitavad mõista ennast, oma tundeid, ümbritsevaid suhteid ja kaasinimesi. Ühiselt üksteist kuulates ning toetades hakkasime märkama uusi võimalusi tasakaalukamaks eluks. Jõulude ajal lõpetas rühmatöö kuus meest, kes nüüd peale aasta möödumist kokkutuleku korraldasid.

Tagasivaates ühisele õppimisele vahetult peale iganädalaste kohtumiste lõppemist rääkisid mehed, et selle rühmatöö jooksul hakkasid nad aru saama, kui inetult olid nad käitunud oma pere ja lähedastega. Suurimaks kasuks peeti võimalust rääkida oma muredest, kuulata teisi, võrrelda ja teha järeldusi ning võtta õppust. Mehed ütlesid, et nad õppisid nägema asju teise nurga alt. Tekkis soov endasse vaadata ja oma probleemidega tegeleda. Toodi välja ka seda, et meeste grupis osalemine on väärtus iseenesest.

Aasta jooksul on mehed jätkanud tööd iseendaga. Kaks meest on naisest lahku läinud. Ühte perre on sündinud juurde laps. Järgnevalt mõned mõtted, mis kokkutulekul kõlama jäid. Otsitakse tasakaalu, üheks väga tähtsaks omaduseks peetakse kannatlikkust. Omavahel tuleb asjad selgeks rääkida paarisuhtes. Selleks tuleb võtta aega. Oluline on meenutada: tülid lasen endast mööda ega võta isiklikult.

Comments are currently closed.