Kõiges Su kõrval

Sisemise kindluse programmi grupid 2017 aastal

Tule ja saa endaga lähemalt tuttavaks!

2017 aastal alustavad tööd uued grupid nii Tallinnas kui Tartus meestele ning naistele Tallinnas.

Sisemise kindluse programm on neljakuuline grupitöö, mille käigus osalejad saavad teada oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema.

Programmis osalemine annab praktilised oskused ja teadmised, et:

  • julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida
  • mõista ennast ja oma tundeid
  • saada aru, miks mind vahel ei mõisteta
  • osata toime tulla keeruliste olukordadega
  • julgeda olla armastav ja hooliv abikaasa, vanem, sõber, kolleeg jne
  • elada vägivallatut ja turvalist elu

 

Pakume grupis osalemist täisealistele inimestele, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu.
EELK Perekeskuse perevägivalla katkestamise töö põhineb Sisemise kindluse programmil, mis on välja töötatud Tartu Ülikooli RAKE teadlaste poolt Sotsiaalministeeriumi tellimusel.

Grupitöö on stardiplatvorm, kus toetatakse vägivaldselt käitunud (füüsiline, vaimne, emotsionaalne, majanduslik, seksuaalne ja vaimulik vägivald) inimese muutumist turvaliseks eelkõige iseendale. Oluline on motivatsiooni toetamine, teadlikkuse tõstmine toimuvast, häbi ehk tabu eemaldamine, võrdse toe pakkumine, vägivalla tsükli äratundmine ning enesereguleerimise ja toimetuleku mehhanismide õppimine. Oskuste arendamisele lähenetakse praktiliselt ja toetatakse hilisemat nõustamisprotsessi, kuhu saab võimalusel kaasata ka teisi pereliikmeid. Selle programmi alusel on Tallinna keskuses juba toimunud kolm meeste gruppi.

Töökeel: eesti keel.

Algusaeg ja toimumiskoht:

 

  • 8. veebruar 2017 EELK Perekeskuse ruumides Lastekodu 6a Tallinnas
  • 15. veebruar 2017 EELK Perekeskuse ruumides Õpetaja 5 Tartus

 

Osalustasu: 30 eurot tasuda enne algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupile eelneval intervjuul ja leiame lahenduse.

Makse saajaks märkida EEL Konsistoorium, konto nr EE811010220226191220, selgitusse EELK Perekeskus Tallinna grupp või Tartu grupp ja osaleja nimi.

Toeta vägivallavaba pereelu annetusega. Anneta

Mehed päriselt

Hans Braxmeier, pixabay.com

Comments are currently closed.