Kõiges Su kõrval

Sisemise Kindluse programm “Mehed päriselt” Tallinnas

Tallinnas algab meeste Sisemise Kindluse programm “Mehed päriselt”. Programm sisaldab vähemalt kaht eelnevat individuaaltöö seanssi (a 45 min) ja on osalejale kohustuslikud, ning grupitööd (13 x 2h).

Grupitöö algus 27.09.2017.a. 18.00-20.00. Grupp koguneb Tallinnas: EELK TLN Perekeskuse ruumides Lastekodu tn. 6a.

Individuaalseansi käigus kaardistatakse muu hulgas tarvitatud vägivalda ja hinnatakse osalemismotivatsiooni. Grupitöö käigus saavad osalejad teada suhetes toimuvast, oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema.
Kõikide programmis osalejatega (meestega) sõlmitakse vastavad lepingud ja alguses ning lõpus toimub vägivalla/turvalisuse hindamine.

Pakume grupis osalemist täisealistele meestele, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paari- ja peresuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu. Töös rakendatakse Sisemise kindluse programmi meestele, mis on välja töötatud Tartu Ülikooli RAKE teadlaste poolt Justiitsministeeriumi tellimusel ja Sotsiaalministeeriumi rahastusel.

Grupp saab kokku 13 korda ja terve paketi hind on 50€. Vähekindlustatud ehk vaesuspiiril või alla selle elavatele inimestele võimalikud kokkulepped.

On veel mõned vabad kohad, soovijad saavad eelintervjuule registreeruda e-posti aadressil info@perekeskus.eu

Projekti toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium, FELM ja ELY.

Comments are currently closed.