Kõiges Su kõrval

«Samas paadis» koolitused Tallinnas ja Rakveres

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Perekeskus koostöös EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse ja EELK Usuteaduse Instituudiga korraldab koolituse „Samas paadis“, kus käsitleme pagulasteemat.

Me mõistame teisi alati lähtudes iseendast ja oma kultuurist. Muutused ühiskonnas kutsuvad inimeses esile loomuliku vastukaja. Inimestel peab olema võimalus rääkida oma hirmudest, käitumismustritest ja suhtumistest ning avaldada arvamust vägivallatult.

Koolituse eesmärgiks on avardada oma võimeid kohanemiseks muutustega. Osalejad suudavad panna ennast teise inimese olukorda ja temast aru saada. Vastused on leitud järgmistele küsimustele: Kuidas oleme valmis kohtuma erinevate kultuuridega? Kuidas teadvustame ning tegeleme enda ja ühiskonna eelarvamustega? Koolituselt koorub välja sõnum, mida EELK Perekeskus kajastab ühiskonnas.

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on info jagamine, arutelud ja rühmatööd. Osalejate aktiivne kaasamine, kus iga ühe kogemus ja panus on oluline ja edasiviiv. Loome pinnase sisukaks vestluseks, mis osalejaid rikastaks aidates kaasa rahu, lepituse ja üksteisemõistmise suurendamisele.

Koolitusele ootame erinevaid rühmajuhte, õpetajaid, preestreid ja kõiki, kelle ümbruskonda on oodata pagulasi.

Koolitus toimus toimus juba Tartus. Tulekul on:

  • novembril 2015 kell 13-16:00 – EELK Perekeskuses, Lastekodu 6a, Tallinn
  • novembril 2015 kell 13-16:00 – Kolmainu koguduse noortemajas, Pikk 19, Rakvere

Koolitaja Kadri Kesküla töötab EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituses ning EELK Perekeskuses. Ta on õppinud (1995-1996 õ/a) Rootsis koos sealsete sisserännanutega — kelleks olid pagulased Somaaliast, Kurdistanist, Iraagist ja Kosovost — rootsi keele kursustel. Kadri on samal maal pedagoogikaõpingute raames läbinud kursuse „Mȧngfald och dialoog“, mis käsitleb mitmekesisuse, eelarvamuste ja diskrimineerimisega seotud küsimusi ühiskonnas.

Koolitaja Pia Ruotsala on peretööd teinud alates 1999.a. Soomes, Jordaanias ja Eestis. 2013.a. algusest on ta EELK peretöö koordinaator. Pia on töötanud Jordaanias pagulaslaagris ja läbinud teemaga seotud koolitusi Soomes.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Registreerumine: oma osalemissoovist andke 22. novembriks teada e-postile: kadri.keskula@eelk.ee

Comments are currently closed.