Kõiges Su kõrval

Registreerimine Tartu Sisemise kindluse programmi “Mehed päriselt” gruppi

Aeg ja koht: 30.septembrist kuni 30.detsembrini 2016 toimuvad kohtumised iga reede kella 18.30-21.30, EELK Perekeskuse ruumides Õpetaja 5 Tartus.

Registreerimine:  26.septembrini e-postil tartu@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust intervjuu. Osalejate arv grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Läbiviijad: Anton Aunma, psühhoterapeut ja Signe Uustal, EELK perekeskuse nõustaja

Töökeel: eesti keel

Osalustasu: 25 eurot tasuda enne algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupile eelneval intervjuul ja leiame lahenduse.
Makse saajaks märkida EEL Konsistoorium,  konto nr  EE811010220226191220, selgitusse EELK Perekeskus ”Mehed päriselt”  ja osaleja nimi.

Mehed päriselt põhineb TÜ rakendusuuringute keskuses arendatud Sisemise Kindluse programmile, mille loomist on rahastanud EV Sotsiaalministeerium.

Toeta vägivallavaba pereelu annetusega. Anneta

 

Comments are currently closed.