Kõiges Su kõrval

Registreerimine 2017 aastal tööd alustavasse meeste sisemise kindluse programmi “Mehed päriselt” gruppidesse on alanud!

Grupid alustavad tööd 15. veebruaril Tartus ja 8. veebruaril Tallinnas.

Sisemise kindluse programm on neljakuuline grupitöö, mille käigus osalejad saavad teada oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema.

Programmis osalemine annab praktilised oskused ja teadmised, et:

 • julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida
 • mõista ennast ja oma tundeid
 • saada aru, miks mind vahel ei mõisteta
 • osata toime tulla keeruliste olukordadega
 • julgeda olla armastav ja hooliv abikaasa, vanem, sõber, kolleeg jne
 • elada vägivallatut ja turvalist elu

Pakume grupis osalemist täisealistele inimestele, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu.

Töökeel: eesti keel.

Osalustasu: 30 eurot tasuda enne algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupile eelneval intervjuul ja leiame lahenduse.
Makse saajaks märkida EEL Konsistoorium, konto nr EE811010220226191220, selgitusse EELK Perekeskus Tallinna grupp või Tartu grupp ja osaleja nimi.

Algusaeg ja toimimiskoht:

 • 8.02.2017 EELK Perekeskuses Lastekodu 6a Tallinnas
 • 15.02.2017 EELK Perekeskuses Õpetaja 5 Tartus.

EELK Perekeskuse perevägivalla katkestamise töö põhineb Sisemise kindluse programmil, mis on välja töötatud Tartu Ülikooli RAKE teadlaste poolt Sotsiaalministeeriumi tellimusel.Grupitöö on stardiplatvorm, kus toetatakse vägivaldselt käitunud (füüsiline, vaimne, emotsionaalne, majanduslik, seksuaalne ja vaimulik vägivald) inimese muutumist turvaliseks eelkõige iseendale. Oluline on motivatsiooni toetamine, teadlikkuse tõstmine toimuvast, häbi ehk tabu eemaldamine, võrdse toe pakkumine, vägivalla tsükli äratundmine ning enesereguleerimise ja toimetuleku mehhanismide õppimine. Oskuste arendamisele lähenetakse praktiliselt ja toetatakse hilisemat nõustamisprotsessi, kuhu saab võimalusel kaasata ka teisi pereliikmeid. Selle programmi alusel on Tallinna keskuses juba toimunud kolm meeste gruppi.

Programmi on oodatud osalema täisealised mehed, kellel on tahe ja julgus:

 • osaleda aruteludes kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast
 • õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ning käitumist
 • mõista miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu
 • saada teada mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama saada
 • saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastegaVõta kaasa sõber, sest kahekesi koos mõnusam arutada ja innustada üksteist osalema.

Toeta vägivallavaba pereelu annetusega. Anneta

Mehed päriselt Hans Braxmeier, pixabay.com

Comments are currently closed.