Kõiges Su kõrval

Otsime Tallinnasse PEANÕUSTAJAT

EELK Perekeskus otsib Tallinnasse PEANÕUSTAJAT,  kel oleks lisaks klientide nõustamisele valmisolek tegeleda keskuse arenduse ja turundusega.

Soovime, et ta hoiaks ja arendaks suhteid meie  koostööpartneritega, aitaks korraldada infotunde ja muid esinemisi, kirjutaks teemakohaseid  artikleid väljaannetele ja meie kodulehele. Peanõustaja võiks olla psühholoogi haridusega, aga sobib ka sotsiaaltöö või teoloogia  kõrghariduse diplom, kui lisaks on õpitud kas paariteraapiat, süsteemselt pereteraapiat,  kognitiiv­käitumuslikku teraapiat või psühhodünaamilist teraapiat. Nõustajana töötamise  kogemus võiks olla vähemalt üks aasta ning hea oleks kui käsitletud teemadering oleks  eripalgeline nt perevägivalla teemad, sõltuvused, lahutuse ja laste teemad, laste  käitumisraskuste teemad ja paarisuhte suhtlemisraskuste teemad.

Oleme kristlik organisatsioon ja meie missioon on „Kõiges su kõrval“ – soovime, et tulevane  peanõustaja kannab endas sarnaseid väärtusi. Tähtsustame meeskonnatööd, aga ka iseseisva töö oskus on oluline.Hea oleks, kui peanõustajal oleks autojuhiload ja auto kasutamise võimalus, sest pakume nõustamisteenuseid Keila vallas.

Töö algus on septembris. Tööaeg on osaline,  0,5-0,75 koormusega. Pakume võimalust olla kasvava EELK perekeskuse arendajaks ja kõrval käijaks. Peanõustaja saab väärtuslikku kogemust, kuidas erinevate teemadega nõustamist läbi viia nii   läbi isikliku kogemuse kui koolituste ja supervisiooni abil, mis on tasuta. Lisaks saab  kogemuse võrgustikus töötades, kus partneriks on lastekaitsetöötajad ja ka teised  psühholoogid, psühhiaatrid. Tööruumid on hubased, töövahendid on olemas.  Tööga seotud  transpordi­ ja sidekulud kompenseeritakse.

Palume saata motivatsioonikiri, CV ja koguduse soovituskiri hiljemalt 19. augustiks e-postile pia@perekeskus.eu. Täpsem info Pia Ruotsala­lt telefonil  5697 1506.

Comments are currently closed.