Kõiges Su kõrval

Meeskond

Nõustamise edukusel on kõige suurem roll kliendi ja nõustajavahelisel kontaktil – et see oleks usalduslik ja turvaline. Meie meeskonnas on erinevaid isiksusi ja kui juhtub, et ühega head klappi ei saavuta, tasub kindlasti proovida teisega mitte nõustamisest loobuda.

õppimis- ja käitumisprobleeme. Töökeelteks on eesti ja vene keel.

Pia Ruotsala

Olen EELK Perekeskuse juhataja ja vastutan kvaliteetse perenõustamise teenuse eest Tallinnas ja Tartus. Olen saanud vastava ettevalmistuse Soomes paaride ja perede nõustamiseks ning organisatsiooni juhtimiseks. Peredega olen töötanud alates 1999.a. Soomes, Jordaanias ja Eestis. Koolitajana viin läbi Paarisuhte ja Vanemluse Ehituskivide programme. Teen konsultatsioone koolides ja lasteaias. Nõustan soome, eesti, inglise ja araabia keeles.Kasutan töös erinevaid terapeutilisi lähenemisi, nagu Imago, EFT, süsteemne, narratiivne, psühhodünaamiline- ja traumateraapia lähtuvalt kliendist. Kriisinõustajana olen töötanud noorte ja põgenike juures (sh. vägivald, lähedase enesetapu ja koolitulistamise käsitlemine). Perenõustajana olen Eestis tegelenud paarisuhte probleemide, noorte murede, perevägivalla, peale lahkuminekut lapsega seonduvate teemadega (suhtluskord jms), leinaga, põlvkondade vaheliste küsimustega, religioossete küsimustega ja vaimse tervise probleemide mõjuga perele. Samas olen avatud kõigile inimelu probleemidele ning usun sellesse, et terapeutiline vestlus tervendab meid ja meie suhteid. Ma loodan, et leiate meie keskustest abi ja tuge oma muredes –mitte keegi ei pea üksi saama hakkama!
Tiia Tarm
Olen EELK Tallinna Perekeskuse nõustaja.
Peale psühholoogia bakalaureusekraadi omandamist töötasin aastaid koolipsühholoogina, toetades õpilasi ja vanemaid lapse õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite mõistmisel ning abistades neid uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel. Olen läbinud erinevaid lühi- ja pikemaajalisi koolitusi, näiteks lahenduskeskne lühiteraapia, kognitiivse käitumisteraapia algkoolitus, motiveeriv intervjueerimine, laste nõustamine ja psühhoteraapia ning laste ja noorukite vaimse tervise alased koolitused. Käesolevalt õpin edasi pereteraapiat ja omandan magistrikraadi EELK Usuteaduste Instituudis kristliku kultuuriloo õppekaval.
Töötan laste, noorte ja täiskasvanutega, soovin abistada nii pereprobleemide kui individuaalsete kriiside puhul.
Töökeeleks on eesti keel, vajadusel saan hakkama ka vene keeles.
Lahendused on alati olemas, püüame need koos ja ühiselt üles otsida. Olete südamest oodatud
Lii Lilleoja

Olen pere- ja kasvatusnõustaja. Pereteraapia juurde jõudsin küpses keskeas olles mõistnud, et see valdkond pakub mulle tõeliselt huvi. Läbisin pereteraapia õpingud, mis on lisanud senistele teadmistele palju väärtuslikku. Olen veendunud, et pere on süsteem, mille kõik liikmed mõjutavad üksteist ning kõige tulemuslikum on toetada peret tervikuna.
Hea aluse perede murede ja toetusvajaduste mõistmiseks on mulle andnud ka esmase haridusena Tartu Ülikoolis omandatud eripedagoogika eriala, magistriõpingud kasvatusteadustes ning arvukad koolitused. Vajalikke kogemusi tööks erinevas vanuses laste, noorte ja täiskasvanutega olen aastate jooksul ammutanu tööst eripedagoogi, klassiõpetaja ja õppejõuna.
Perenõustaja töökogemused olen saanud EELK Perekeskuses. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige.
Aga kõige enam on mind mõjutanud enam kui kolm aastakümmet kestnud abielu ning ühiselt üles kasvatatud kolm poega. Uueks kogemuseks on olla vanaemaks pisikestele lapselastele.
Nõustan eesti keeles.
Lea Saar
cd66f6ba-4297-4052-ab4b-5d24453a3010
Olen õppinud Eesti Maaülikoolis majandust ja töötanud erinevates äriettevõtetes. Ühiskonna “pehmemate” teemade juurde jõudsin, kui liitusin Tartu Maarja kogudusega ning asusin õppima Tartu Teoloogia Akadeemiasse hingehoiu erialale. Olen olnud hingehoidjaks TÜ Kliinikumi Naistekliinikus, Tartu Hingehoiukeskuses ja  EELK Tartu Maarja koguduses. EELK Perekeskuse Tartu üksuse juhina kannan hoolt keskuse igapäevase toimimise eest. Soovin, et inimesed, kes pöörduvad meie poole, saaksid parimat abi ning neil oleks meie juures mugav ja turvaline.  Minu poole võib pöörduda kõigis EELK Tartu Perekeskust puudutavates küsimustes ja ka  hingehoidlike murede korral: lein, üksindus, usulised küsimused aga ka kõigi muude inimlike probleemide korral. Nõustan eesti ja vene keeles. Perekeskuse moto on “Kõiges Su kõrval” – ole julge abi küsima!
Signe Uustal
Olen EELK Perekeskuse Tartu peanõustaja.
Psühholoog-nõustajana, hiljem pere- ja paariterapeudina, olen aktiivselt praktiseerinud alates 2008. aastast. Lisaks psühholoogi ja pereterapeudi kutsele olen lõpetanud TÜ-s Majandusteaduskonna (diplom, 1993) ja omandanud magistrikraadi religiooniantropoloogias (2009).Pereteraapiale lisaks olen läbinud erinevad paariteraapia ja kriisitöö pädevuskoolitusi. Hiljuti lõpetasin IMAGO suhteterapeudi väljaõppe ja Tunnetekeskse paariteraapia põhioskuste treeningu (EFT CORE Skills Training). Alates juulist 2015. olen sertifitseeritud IMAGO suhteterapeut – koolitaja. Olen läbinud ka hingehoidja-kriisitöö pikaajalise intensiivkursuse. Lisaks eelpool nimetatule olen ennast täiendanud erinevatel koolitustel (geštaltteraapia-, kognitiiv-käitumisteraapia- ja motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav kursus, lahenduskeskne lühiteraapia I etapp, mentaliseerimisel põhineva ravi väljaõpe, kliinilise psühholoogi eri- ja tervisepsühholoogia kursus jne) ning teistel professionaalsetel lühikursustel. Perenõustajana oman ka kogemusi töös peredega, kus on probleeme alkoholi või narkootikumide kuritarvitamisega/sõltuvusega.Viin nõustamist läbi eesti keeles ja saan vajadusel hakkama ka vene keelega.
Helgi Hilborn
Psühholoogiaõpingute järel töötasin mõned aastad koolipsühholoogina, seejärel õppejõuna. Olen tegelnud kuriteoennetusega, õpetanud kognitiiv-käitumuslikku tööd kurjategijate ja riskinoortega töötavatele spetsialistidele. Täna töötan taas koolipsühholoogina. Nõustan õpilasi, vanemaid ja õpetajaid, et säiliks koolirõõm, õpimotivatsioon ja head suhted, et raskustega toimetulekust saaks arendav kogemus. Kasutan töös kunstiteraapia vahendeid, viin läbi suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste gruppe. Töötan eesti ja inglise keeles, saan hakkama vene keeles.
Ülo Vaher
ülo vaher
Olen õppinud pereteraapiat Harri Küünarpuu ja Katrin Küünarpuu juures, Perekonnastuudio ABX OÜ PSÜHHOTERAAPIA KOOL: 2011 Perekonnapsühhoteraapia alused; 2012-2015 Perekonnapsühhoteraapia spetsialiseerumiskoolitus. Lisaks olen õppinud: 2010 Kaia Kapsta ja Hannes Hermaküla, PREP-paarisuhtekoolitus; 2014 Rebecca Sears, Imago suhtekoolituse sissejuhatav osa; jm. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Nõustan eesti keeles ja rahuldaval tasemel vene keeles.
Siiri-Liisi Kraav
 
Olen taustalt Tartu Ülikooli haridusega kasvatusteadlane ja akadeemiliselt suundumuselt huvitatud eelkõige sotsiaalpedagoogikast. Lõpetasin Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe ning nüüd õpin Ida-Soome Ülikooli sotsiaalpedagoogika doktorantuuris. Nõustamist olen õppinud erakooli Terviklik Mina transpersonaalse hüpnoteraaapia ja psühhoteraapia kolmeaastasel väljaõppekursusel, Imago suhteteraapia kaheaastasel kliinilisel koolitusel ning arvukatel teistel väiksemamahulistel professionaalsetel täiendõppe kursustel. Olen sertifitseeritud Imago terapeut ja igapäevaselt töötan alates 2005 a. Perekasvatuse Instituudis lektori ja nõustajana. Töökeeled on eesti ja inglise keel./td>
Pille Kolosov
 
Olen töötanud psühholoogina alates 2005. aastast. Oma magistritöö tegin 2010. aastal ja selles uurisin noori, kes oma kooliteel olid pidanud õppima erinevates riikides ja kohanema erinevate kultuuridega.Olen läbinud laste- ja noorte psühhoanalüütilise teraapia koolituse, pereteraapia algkursuse ja täiendanud ennast erinevatel psühholoogiaalastel koolitustel sh kriisi- ja paariteraapia osas. Oma töös kasutan joonistusi ja muid projektiivtehnikaid. Viimased seitse aastat olen tegelenud põhiliselt kooliealiste lastega ja nende peredega nii oma põhitöökohas kui ka rehabilitatsioonimeeskonnas. Probleem võib ilmneda lapsel, mehel või naisel, aga haaratud on sellest ikkagi kõik pereliikmed.Seetõttu pean oluliseks, et noortega tegeledes oleks töösse kaasatud võimalusel kõik temale tähtsad lähedased. Töökeeleks on eesti ja soome, saan hakkama ka vene keelega.
Triin Raud
 
Olen perenõustaja ning hetkel läbimas pereteraapia spetsialiseerumiskoolitust. Hariduselt olen psühholoog ning lõpetanud Tartu Ülikoolis bakalaureuse ja magistriprogrammi psühholoogia erialal, spetsialiseerudes eelkõige kliinilisele suunale. Lisaks olen läbinud erinevaid täienduskoolitusi (kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav kursus; Imago paarisuhte teraapia sissejuhatav kursus, pereteraapia sissejuhatav kursus jm). Magistritöös uurisin epilepsiaga laste sotsiaalset kompetentsust ja kognitiivseid võimeid. Olen töötanud koolis nii erivajadustega kui eakohase arenguga laste ja nende peredega. Lastega töötades leidsin oma tee pereteraapia juurde, pidades oluliseks vanemate ja muude pereliikmete olulist rolli laste abistamisel. Viin nõustamist läbi eesti keeles.
Agne Vilt
Oman bakalaureusekraadi psühholoogia erialalt Tartu Ülikoolist, kus lõputöös uurisin kehalise haiguse ja emotsionaalse heaolu vahelisi seoseid ning kõrvalerialana omandasin sotsiaaltöö alamastme. Enamuse oma tööalasest elust olen tegutsenud turunduse valdkonnas. Inimestega olen töötanud ka seal, alates töötajate ja meeskondade juhtimisest ning motiveerimisest, kuni selleni, et kogu turundustegevuse keskmes on tarbija kui inimene ning seega oluline tema mõistmine. 2015 jaanuaris asusin õppima Perekonnastuudio ABX poolt läbi viidud programmis Sissejuhtatus perekonnapsühhoteraapiasse ning alates sügisest 2015 läbin samas perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskoolitust. Alates 2016 olen Perekeskuses Sina ja Mina nõustaja-praktikant ja e-nõustaja. EELK Perekeskuse kollektiiviga liitusin 2016. aasta jaanuaris. Mind huvitab inimene peresuhtete kontekstis, sest usun, et arvestades pere kui tervikuga on võimalik iga inimese probleeme paremini mõista ning neid tõhusamalt käsitleda. Olen huvitatud arengupsühholoogiast ja valmis töötama erinevates eluetappides inimestega. Viin nõustamist läbi eesti, vajadusel ka inglise keeles.
Lea Treufeldt
Õpin Imago suhteteraapiat. Kui soovite oma suhet parandada, olete oodatud seda tegema minuga koos. Aitan teil läbi Imago suhteteraapia seletada teie paarisuhet. See nõuab meilt head tahet ja tööd iseendaga, kuid harjutades saavutate armastavama, toetavama ja sügavat rahuldust pakkuva suhte.
Karin Hänilane
Olen lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rakendusliku psühholoogia eriala spetsialiseerumisega teeninduspsühholoogiale. Õpingud sisaldasid erinevaid psühholoogia suundi käsitlevaid õppeaineid, sh nõustamis- ja perepsühholoogiat.Tööalaselt olen olnud tegev peamiselt klienditeenindussfääris, samuti olen töödanud kolm aastat hooldaja/personaalse assistendina Inglismaal, kus klientideks olid erinevate meditsiiniliste diagnooside ja praktiliste vajadustega täiskasvanud noored, keskealised ning eakad. Just see amet on võimaldanud praktiseerida hingehoidu klientide ja nende pereliikmetega. Jooksvalt olen täiendanud end erinevatel juhtimisala koolitustel. Läbisin kolmeaastase Million Leaders Mandate EQUIP koolituse, mis kinnistas väärtuslikke teadmisi juhtimises, enesejuhtimises, meeskonnatöös ja suhtlemispsühholoogias. Õpin Imago suhteteraapia kaheaastasel kliinilisel koolitusel paarisuhte terapeudiks.Imago paari(suhte)teraapia annab oskused ja mõistmise, kuidas vaatamata mineviku ja oleviku haigetsaamistele, on läbi dialoogi võimalik suhetes saavutada suuremat lähedus- ja turvatunnet. Kui te teate, mida teie ja teie paarisuhe- olgu see abielu, partnerlus, sõprade vahel või vanema ja lapse suhe vajab, aga te ei tea veel, kuidas seda saavutada, siis olge julged pöörduma EELK Perekeskusesse. Imago teraapiat viin läbi eesti keeles, saan hakkama ka inglise ja vene keeles.
Ingel Lilienberg
Olen lõpetanud Tartu ülikooli magistrikraadiga psühholoogias (2004. a.). Olen töötanud koolipsühholoogina alates 2003. aastast. Pereteraapia vastu hakkasin huvi tundma töötades lastega ja otsides võimalusi lapsi paremini aidata. Õpin pereteraapiat. Olen abielus ja 3 lapse ema. Kasvatus- ja perenõustamisele on oodatud lastega pered, kellele mureks paarisuhe, haigus, lahutus, lapse probleemid või põlvkondade vahelised teemad. Viin nõustamisi läbi eesti ja inglise keeles
Nadežda Leosk
Olen perenõustaja ning käesoleval ajal läbimas pereteraapia pädevuskoolitust.
Hariduselt olen sotsiaaltöötaja ja juba aastaid töötan lastekaitse valdkonnas. Lisaks olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi (pereteraapia sissejuhatav kursus, Imago suhteteraapia sissejuhatav kursus, väikelapse vaimse tervise alane koolitus jm).
Töötades laste ja nende peredega ning analüüsides pidevalt oma peres toimuvaid protsesse, jõudsin ma arusaamisele, et perekond on süsteem, kus muutus ühes või teises liikmes mõjutab alati kogu süsteemi. Nii leidsin ma oma tee pereteraapiasse. Olen kindlal seisukohal, et positiivseid muutusi on võimalik saavutada toetades perekonda tervikuna.
Nõustan nii eesti kui ka vene keeles. Hetkel pakun nõustamist EELK Perekeskuses vene keelt kõnelevatele ja kakskeelsetele peredele.
Kalle Laane
Olen EELK Perekeskuse vabatahtlik sotsiaalnõustaja.
1993. aastal alustasin kasvatajana Nõmme Lastekodus. Kõrvuti sellega algas ka minu ennetustöö alane väljaõpe. Olen sotsiaalpedagoogika magister, tööelus aga saanud palju kogemusi noortega ja perekondadega. Konfliktid ja kriisid on elu loomulik osa ning loomulik on ka see, et inimene vajab siis tuge. Tahan seda pakkuda võimalikult arukalt ja ausalt.
Elu on mulle kinkinud koostöövõimalusi tarkade inimestega ja usun, et see on jätnud oma jälje. Osaledes koolitustel kodu- ja välismaal olen püüdnud alati aru saada asja sisust ja mõista ka avaramat plaani – kuidas just neid teadmisi saab parimal viisil rakendada inimese ja perekonna huvides. Pereteraapia algkursuse läbisin paarkümmend aastat tagasi, lisandusid koolitused sõltuvustest toibumise, perekonna tugevdamise, probleemkäitumiste ennetamise, MDFT pereteraapia ning supervisiooni ja väärtuskasvatuse valdkondades – kui nimetada mõnd olulisemat. Olen ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja. Mind huvitab väga kultuurimustrite teema ning kultuuriliste vastuolude ületamine. Uusi asju õppides on elu huvitav. Töötan eesti ja vene keeles.
Irina Šišova
Olen hariduselt psühholoog. Oma töös kasutan eklektilist lähenemist, mulle meeldib kombineerida erinevaid seni õpitud terapeutilisi sekkumisi. Minu professionaalseks huviks on asotsiaalne ja antisotsiaalne (kriminaalne) käitumine, häiritud seksuaalne käitumine (seksuaalkuritegijad), destruktiivne liikluskäitumine ning pereprobleemid. Samuti nõustan lapsi ja noori, kes omavad õppimis- ja käitumisprobleeme. Töökeelteks on eesti ja vene keel.
Mirjam Tinno
Olen EELK Haapsalu Perekeskuse juht, hingehoidja ja koolitaja.
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskonna kehakultuuri eriala – terviseteaduse bakalaureuse kraad (2005) ja haridusteaduskraad magistri kraad (2008) ning Holistika Instituudi(2014) holistiline terapeudi erialal. Eluteel tegin uusi valikuid ja otsuseid ning suundusin edasi
õppima ja lõpetasin (2017) Valguse Tee Vabakoguduse ja Eesti Metodisti Kiriku piiblikoolid ning täna õpin Eesti Pereteraapia Koolis, Perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolitusel (süsteemne pereteraapia).
Meis kõigis on midagi erilist, igas kohtumises on midagi erilist ning sellega me täiendame üksteist ja oma peresüsteemi. Töö iseendaga, töö oma peresüsteemis loob võimaluse küpsemateks ja tervemateks suheteks. Oluline on tahta ja julgeda küsida abi, otsustada ja võtta vastutus oma elu
eest. Haavatud olek võib tekitada hirmu või panna meid agressiivselt enda „kaitseks“ käituma. Kuid ometi lubades tervendada oma hingehaavu, tervendad suhet iseendaga, suhet oma kaaslasega ja lähedastega enda ümber. Sellega lood võimaluse rahuldust pakkuvateks suheteks ja elu muutub
selliseks nagu seda tegelikult soovime, sh tunda igapäeva elus rohkem rõõmu, väärtustada ja nautida
seda, mis on.
EELK Haapsalu Perekeskuse juhina kannan hoolt keskuse igapäevase toimimise eest. Soovin, et inimesed, kes pöörduvad meie poole, saaksid parimat abi ning neil oleks meie juures mugav ja turvaline.  Minu poole võib pöörduda kõigis EELK Haapsalu Perekeskust puudutavates küsimustes ja ka hingehoidlike murede korral. Nõustan eesti keeles.
Kairit Kivimäe
Olen EELK Haapsalu Perekeskuse pereterapeut.
Olles töötanud kümme aastat lasteaiaõpetajana ning lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži klassiõpetaja erialal, suundusin edasi õppima psühholoogiat ja
kaitsesin aastal 2012 psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Lisaks saadud teoreetilistele teadmistele koolis, suundusin omandama praktilisi teadmisi
pereteraapiast Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskuses Tartus. Olen ennast täiendanud erinevatel psühholoogia-alastel kursustel. Hetkel töötan ka
koolipsühholoogina.
Kadri Kesküla
Mina olen EELK Perekeskuses rühmajuht ja hingehoidja. Tallinna Ülikooli juhendatud uurimistööna arendan Sisemise Kindluse programmi. Õppisin rekreatsiooni korraldust ja koguduse pedagoogikat Sigtuna Rahvaülikoolis, Rootsis. Töötan Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumis diakoonia- sekretärina. Õpin Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse magistratuuris. Kui soovid tellida meie voldikuid või koolitusi, võta palun ühendust:<ahref=”mailto:kadri.keskula@eelk.ee”>kadri.keskula@eelk.ee
Anneli Pärlin
Olen EELK Perekeskuse raamatupidaja. Kui soovite küsida oma annetuse kohta, palun kirjutage: anneliparlin@gmail.com Aitan meelsasti ja vastan esimesel võimalusel.

Save

Save

Save

Save

Save