Kõiges Su kõrval

Meeskond

Nõustamise edukusel on kõige suurem roll kliendi ja nõustajavahelisel kontaktil – et see oleks usalduslik ja turvaline. Meie meeskonnas on erinevaid isiksusi ja kui juhtub, et ühega head klappi ei saavuta, tasub kindlasti proovida teisega ja nõustamisest mitte loobuda.

Töökeelteks on eesti keel, mõne meie nõustajatest ja terapeutidest töötavad ka vene ja inglise keeles – vastav info on kirjas nõustaja isiklikus profiilis.

Pia Ruotsala

 

Olen EELK Perekeskuse juhataja ja vastutan kvaliteetse perenõustamise teenuse eest Tallinnas ja Tartus. Olen saanud vastava ettevalmistuse Soomes paaride ja perede nõustamiseks ning organisatsiooni juhtimiseks. Peredega olen töötanud alates 1999.a. Soomes, Jordaanias ja Eestis. Koolitajana viin läbi Paarisuhte ja Vanemluse Ehituskivide programme. Teen konsultatsioone koolides ja lasteaias. Nõustan soome, eesti, inglise ja araabia keeles. Kasutan töös erinevaid terapeutilisi lähenemisi, nagu Imago, EFT, süsteemne, narratiivne, psühhodünaamiline- ja traumateraapia lähtuvalt kliendist. Kriisinõustajana olen töötanud noorte ja põgenike juures (sh. vägivald, lähedase enesetapu ja koolitulistamise käsitlemine). Perenõustajana olen Eestis tegelenud paarisuhte probleemide, noorte murede, perevägivalla, peale lahkuminekut lapsega seonduvate teemadega (suhtluskord jms), leinaga, põlvkondade vaheliste küsimustega, religioossete küsimustega ja vaimse tervise probleemide mõjuga perele. Samas olen avatud kõigile inimelu probleemidele ning usun sellesse, et terapeutiline vestlus tervendab meid ja meie suhteid. Ma loodan, et leiate meie keskustest abi ja tuge oma muredes – mitte keegi ei pea üksi hakkama saama!
Lii Lilleoja Olen pere- ja kasvatusnõustaja. Pereteraapia juurde jõudsin küpses keskeas olles mõistnud, et see valdkond pakub mulle tõeliselt huvi. Läbisin pereteraapia õpingud, mis on lisanud senistele teadmistele palju väärtuslikku. Olen veendunud, et pere on süsteem, mille kõik liikmed mõjutavad üksteist ning kõige tulemuslikum on toetada peret tervikuna.
Hea aluse perede murede ja toetusvajaduste mõistmiseks on mulle andnud ka esmase haridusena Tartu Ülikoolis omandatud eripedagoogika eriala, magistriõpingud kasvatusteadustes ning arvukad koolitused. Vajalikke kogemusi tööks erinevas vanuses laste, noorte ja täiskasvanutega olen aastate jooksul ammutanu tööst eripedagoogi, klassiõpetaja ja õppejõuna.
Perenõustaja töökogemused olen saanud EELK Perekeskuses. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige.
Aga kõige enam on mind mõjutanud enam kui kolm aastakümmet kestnud abielu ning ühiselt üles kasvatatud kolm poega. Uueks kogemuseks on olla vanaemaks pisikestele lapselastele. Nõustan eesti keeles.
Lea Saar Olen õppinud Eesti Maaülikoolis majandust ja töötanud erinevates äriettevõtetes. Ühiskonna “pehmemate” teemade juurde jõudsin, kui liitusin Tartu Maarja kogudusega ning asusin õppima Tartu Teoloogia Akadeemiasse hingehoiu erialale. Olen olnud hingehoidjaks TÜ Kliinikumi Naistekliinikus, Tartu Hingehoiukeskuses ja  EELK Tartu Maarja koguduses. EELK Perekeskuse Tartu üksuse juhina kannan hoolt keskuse igapäevase toimimise eest. Soovin, et inimesed, kes pöörduvad meie poole, saaksid parimat abi ning neil oleks meie juures mugav ja turvaline.  Minu poole võib pöörduda kõigis EELK Tartu Perekeskust puudutavates küsimustes ja ka  hingehoidlike murede korral: lein, üksindus, usulised küsimused aga ka kõigi muude inimlike probleemide korral. Nõustan eesti ja vene keeles. Perekeskuse moto on “Kõiges Su kõrval” – ole julge abi küsima!
Signe Uustal
Olen EELK Perekeskuse Tartu peanõustaja.
Psühholoog-nõustajana, hiljem pere- ja paariterapeudina, olen aktiivselt praktiseerinud alates 2008. aastast. Lisaks psühholoogi ja pereterapeudi kutsele olen lõpetanud TÜ-s Majandusteaduskonna (diplom, 1993) ja omandanud magistrikraadi religiooniantropoloogias (2009). Pereteraapiale lisaks olen läbinud erinevad paariteraapia ja kriisitöö pädevuskoolitusi. Hiljuti lõpetasin IMAGO suhteterapeudi väljaõppe ja Tunnetekeskse paariteraapia põhioskuste treeningu (EFT CORE Skills Training). Alates juulist 2015. olen sertifitseeritud IMAGO suhteterapeut – koolitaja. Olen läbinud ka hingehoidja-kriisitöö pikaajalise intensiivkursuse. Lisaks eelpool nimetatule olen ennast täiendanud erinevatel koolitustel (geštaltteraapia-, kognitiiv-käitumisteraapia- ja motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav kursus, lahenduskeskne lühiteraapia I etapp, mentaliseerimisel põhineva ravi väljaõpe, kliinilise psühholoogi eri- ja tervisepsühholoogia kursus jne) ning teistel professionaalsetel lühikursustel. Perenõustajana oman ka kogemusi töös peredega, kus on probleeme alkoholi või narkootikumide kuritarvitamisega/sõltuvusega. Viin nõustamist läbi eesti keeles ja saan vajadusel hakkama ka vene keelega.
Helgi Hilborn Psühholoogiaõpingute järel töötasin mõned aastad koolipsühholoogina, seejärel õppejõuna. Olen tegelnud kuriteoennetusega, õpetanud kognitiiv – käitumuslikku tööd kurjategijate ja riskinoortega töötavatele spetsialistidele. Täna töötan taas koolipsühholoogina. Nõustan õpilasi, vanemaid ja õpetajaid, et säiliks koolirõõm, õpimotivatsioon ja head suhted, et raskustega toimetulekust saaks arendav kogemus. Kasutan töös kunstiteraapia vahendeid, viin läbi suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste gruppe. Töötan eesti ja inglise keeles, saan hakkama vene keeles.
Ülo Vaher
ülo vaher
Pereteraapiat olen õppinud Harri Küünarpuu ja Katrin Küünarpuu juures, Perekonnastuudio ABX OÜ Psühhoteraapia koolis, perekonnapsühhoteraapia alused (2011), perekonnapsühhoteraapia spetsialiseerumiskoolitusel (2012 – 2015). Lisaks olen õppinud Kaia Kapsta ja Hannes Hermaküla PREP-paarisuhtekoolitusel ja läbinud Rebecca Sears´i Imago suhtekoolituse sissejuhatava osa. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Nõustan eesti keeles ja rahuldaval tasemel vene keeles.
 Siiri-Liisi Kraav
 
Olen taustalt Tartu Ülikooli haridusega kasvatusteadlane ja akadeemiliselt suundumuselt huvitatud eelkõige sotsiaalpedagoogikast. Lõpetasin Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe ning nüüd õpin Ida-Soome Ülikooli sotsiaalpedagoogika doktorantuuris. Nõustamist olen õppinud erakooli Terviklik Mina transpersonaalse hüpnoteraaapia ja psühhoteraapia kolmeaastasel väljaõppekursusel, Imago suhteteraapia kaheaastasel kliinilisel koolitusel ning arvukatel teistel väiksemamahulistel professionaalsetel täiendõppe kursustel. Olen sertifitseeritud Imago terapeut ja igapäevaselt töötan alates 2005 a. Perekasvatuse Instituudis lektori ja nõustajana. Töökeeled on eesti ja inglise keel.
Nadežda Leosk
 
Töötan EELK Perekeskuse Tallinna üksuses pereterapeudina. Hariduselt olen sotsiaaltöötaja ja juba aastaid töötan lastekaitse valdkonnas. Lisaks olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi (pereteraapia sissejuhatav kursus, Imago suhteteraapia sissejuhatav kursus, väikelapse vaimse tervise alane koolitus jm).
Töötades laste ja nende peredega ning analüüsides pidevalt oma peres toimuvaid protsesse, jõudsin ma arusaamisele, et perekond on süsteem, kus muutus ühes või teises liikmes mõjutab alati kogu süsteemi. Nii leidsin ma oma tee pereteraapiasse. Olen kindlal seisukohal, et positiivseid muutusi on võimalik saavutada toetades perekonda tervikuna.
Nõustan nii eesti kui ka vene keeles. Hetkel pakun nõustamist EELK Perekeskuses vene keelt kõnelevatele ja kakskeelsetele peredele.
Sirje Prits

Õppimine Usuteaduste Instituudis hingehoiu erialal on teele kaasa andnud olulised baasteadmised, et alustada tööd selles valdkonnas. Väärtuslikuks pagasiks on osutunud ka elu jooksul saadud kogemused, oskused ja õppetunnid. Olen varasemalt lõpetanud Audentese Ärikooli personalijuhtimise suunal (2000) ning mul on sotsiaalteaduste (riigiteadused) magistrikraad Tallinna Ülikoolist (2008). Eraldi koolitusena olen läbinud Kõrgema Usuteadusliku Seminari poolt korraldatud erivajadustega inimeste hingehoiu õppe. Olla hingehoidja, tähendab olla inimese kõrval – teda kuulata, mõista, toetada ja raskuspunktist edasi aidata. Oma isiklikul teekonnal  olen kokku puutunud haigusest põhjustatud kriisidega, kaotusvalu ja leinateemadega, inimelu eksistentsiaalsete küsimustega, surija ja lähedaste toetamisega, laste murede ja kooliprobleemidega.  Kõikides nendes küsimustes olen valmis abi pakkuma. Nõustan eesti keeles.
Agne Vilt
Oman bakalaureusekraadi psühholoogia erialalt Tartu Ülikoolist, kus lõputöös uurisin kehalise haiguse ja emotsionaalse heaolu vahelisi seoseid ning kõrvalerialana omandasin sotsiaaltöö alamastme. Enamuse oma tööalasest elust olen tegutsenud turunduse valdkonnas. Inimestega olen töötanud ka seal, alates töötajate ja meeskondade juhtimisest ning motiveerimisest, kuni selleni, et kogu turundustegevuse keskmes on tarbija kui inimene ning seega oluline tema mõistmine. 2015 jaanuaris asusin õppima Perekonnastuudio ABX poolt läbi viidud programmis Sissejuhtatus perekonnapsühhoteraapiasse ning alates sügisest 2015 läbin samas perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskoolitust. Alates 2016 olen Perekeskuses Sina ja Mina nõustaja-praktikant ja e-nõustaja. EELK Perekeskuse kollektiiviga liitusin 2016. aasta jaanuaris. Mind huvitab inimene peresuhtete kontekstis, sest usun, et arvestades pere kui tervikuga on võimalik iga inimese probleeme paremini mõista ning neid tõhusamalt käsitleda. Olen huvitatud arengupsühholoogiast ja valmis töötama erinevates eluetappides inimestega. Viin nõustamist läbi eesti, vajadusel ka inglise keeles.
Lea Treufeldt
Olen lõpetanud Imago suhteteraapia kaheaastase kliinilise koolituse, hetkel õpin pereteraapiat. Kui soovite oma suhet parandada, olete oodatud seda tegema minuga koos. Aitan teil läbi Imago suhteteraapia seletada teie paarisuhet – see eeldab head tahet ja tööd iseendaga, kuid harjutades saavutate armastavama, toetavama ja sügavamat rahuldust pakkuva suhte.
Karin Hänilane Olen lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rakendusliku psühholoogia eriala spetsialiseerumisega teeninduspsühholoogiale. Muuhulgas sisaldasid õppekavad erinevaid psühholoogia harusid käsitlevaid õppeaineid – nõustamis-,  pere-, kliinilist-, sotsiaal-, müügi-, turunduse- ja juhtimispsühholoogiat. Tööalaselt olen pikaajaliselt olnud tegev klienditeenindussfääris, samuti olen töödanud kolm aastat hooldaja/personaalse assistendina Inglismaal, kus klientideks olid erinevate meditsiiniliste diagnooside ja praktiliste vajadustega täiskasvanud noored, keskealised ning eakad. See amet võimaldas praktiseerida hingehoidlikku lähenemist klientide ja nende pereliikmetega. Jooksvalt olen täiendanud end erinevatel juhtimisala koolitustel. Läbides kolmeaastase Million Leaders Mandate EQUIP koolituse sain väärtuslikke teadmisi juhtimises, enesejuhtimises, meeskonnatöös ja suhtlemispsühholoogias. Olen lõpetanud IRI rahvusvahelise Imago terapeutide kliinilise koolituse ja olen sertifitseeritud Imago suhteterapeut. Imago suhteteraapia annab oskused ja mõistmise, kuidas vaatamata mineviku ja oleviku haigetsaamistele ning eriarvamustele jäädes on läbi dialoogi võimalik suhetes saavutada suuremat lähedus- ja turvatunnet. Töötan paaridega – paarisuhtes olevate klientidega, samuti klientidega, kellel on tekkinud suhtepuntrad oma vanemate, vanavanemate, õdede/vendade või teiste pereliikmetega, sõprade või kolleegidega. Imago teraapiat viin läbi eesti keeles, saan hakkama ka inglise ja vene keeles.
Mirjam Tinno
Olen EELK Haapsalu Perekeskuse juht, koolitaja, perenõustaja ja hingehoidja.
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskonna kehakultuuri eriala – terviseteaduse
bakalaureuse kraad (2005) ja haridusteaduskraad magistri kraad (2008) ning Holistika
Instituudi(2014) holistiline terapeudi erialal.
Eluteel tegin uusi valikuid ja otsuseid ning suundusin edasi õppima ja lõpetasin (2017) Valguse Tee
Vabakoguduse ja Eesti Metodisti Kiriku piiblikoolid ning täna õpin Eesti Pereteraapia Koolis,
Perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolitusel (süsteemne pereteraapia).
Meis kõigis on midagi erilist, igas kohtumises on midagi erilist ning sellega me täiendame üksteist.Töö
iseendaga, töö oma peresüsteemis loob võimaluse küpsemateks ja tervemateks suheteks. Oluline on
tahta ja julgeda küsida abi, otsustada ja võtta vastutus oma elu eest. Haavatud olek võib tekitada
hirmu või panna meid agressiivselt enda „kaitseks“ käituma. Kuid ometi lubades tervendada oma
hingehaavu, tervendad suhet iseendaga, suhet oma kaaslasega ja lähedastega enda ümber. Sellega
lood võimaluse rahuldust pakkuvateks suheteks ja elu muutub selliseks nagu seda tegelikult soovime,
sh tunda igapäeva elus rohkem rõõmu, väärtustada ja nautida seda, mis on.
EELK Haapsalu Perekeskuse juhina kannan hoolt keskuse igapäevase toimimise eest. Soovin, et
inimesed, kes pöörduvad meie poole, saaksid parimat abi ning neil oleks meie juures mugav ja
turvaline.  Minu poole võib pöörduda kõigis EELK Haapsalu Perekeskust puudutavates küsimustes
ning ka peretöö ja hingehoidlike murede korral. Nõustan eesti keeles.
Ene Soidla
Olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja hetkel töötan meditsiinivaldkonnas. Oman Tallinna Ülikooli Sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse magistrikraadi. 2017 a. läbisin Süsteemse pereteraapia algkursuse ja hetkel õpin Eesti Pereteraapia Koolis. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Arvan, et iga inimene on ise oma elu parim ekspert aga vahel vajab erapooletut kuulajat ja suunajat, et keerulistes olukordades paremini toime tulla. Lähenedes perekonnale süsteemselt  ja aidates perel endil läbi perenõustamise näha peresüsteemis toimuvaid protsesse nii, et inimesed leiavad ise võimalikud lahendused kiiremini ja kergemini läbi nõustamisprotsessi. Suhteid annab alati paremaks muuta ja head suhted on hea tervise aluseks. Perenõustamise praktikandina töötan eesti-,  vene- ja vajadusel ka inglise keeles.
Kalle Laane
Olen EELK Perekeskuse vabatahtlik sotsiaalnõustaja.
1993. aastal alustasin kasvatajana Nõmme Lastekodus. Kõrvuti sellega algas ka minu ennetustöö alane väljaõpe. Olen sotsiaalpedagoogika magister, tööelus aga saanud palju kogemusi noortega ja perekondadega. Konfliktid ja kriisid on elu loomulik osa ning loomulik on ka see, et inimene vajab siis tuge. Tahan seda pakkuda võimalikult arukalt ja ausalt.
Elu on mulle kinkinud koostöövõimalusi tarkade inimestega ja usun, et see on jätnud oma jälje. Osaledes koolitustel kodu- ja välismaal olen püüdnud alati aru saada asja sisust ja mõista ka avaramat plaani – kuidas just neid teadmisi saab parimal viisil rakendada inimese ja perekonna huvides. Pereteraapia algkursuse läbisin paarkümmend aastat tagasi, lisandusid koolitused sõltuvustest toibumise, perekonna tugevdamise, probleemkäitumiste ennetamise, MDFT pereteraapia ning supervisiooni ja väärtuskasvatuse valdkondades – kui nimetada mõnd olulisemat. Olen ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja. Mind huvitab väga kultuurimustrite teema ning kultuuriliste vastuolude ületamine. Uusi asju õppides on elu huvitav. Töötan eesti ja vene keeles.
Kairit Kivimäe
Olen EELK Haapsalu Perekeskuse pereterapeut. Olles töötanud kümme aastat lasteaiaõpetajana ning lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži klassiõpetaja erialal, suundusin edasi õppima psühholoogiat ja kaitsesin aastal 2012 psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Lisaks saadud teoreetilistele teadmistele koolis, suundusin omandama praktilisi teadmisi pereteraapiast Psühhoteraapia- ja Nõustamise Koolituskeskuses Tartus. Olen ennast täiendanud erinevatel psühholoogia-alastel kursustel. Hetkel töötan ka koolipsühholoogina. Nõustan eesti keeles.
Natalia Smõšljajeva
Olen omandanud magistrikraadi psühholoogia valdkonnas St. Peterburi Riiklikus Ülikoolis. Eestis olen läbinud nelja – aastased pereteraapia õpingud. Psühholoog – nõustajana olen töödanud Eesti Vaimse Tervise Ühingus, lastekodus ja koolis. Oma igapäevases praktikas näen, kui oluline on kõikide pereliikmete valmidus koostööks – laste heaolu küsimuste lahendamisel ja tervete suhete taastamisel. Töötan peredega vene keeles.
Ada Tammoja
Minu soov on aidata ja toetada inimesi nende keerulisel eluperioodil.
Meil kõigil on aegu, kus on raske ja soov rääkida, jagada ning saada nõu, kuidas edasi.
Usun, et saan aidata tänu elu jooksul saadud kogemustega ja omandatud erinevate koolituste. Põhikohana töötan Läänemaa Haiglas hooldustöötajana, tegevusjuhendajana ja
hingehoidjana. Haapsalu Sotsiaalmajas eakate päevahoius ja Läänemaa Naiste Tugikeskuses vabatahtlikuna.
Õppides Tartu Teoloogia Akadeemia hingehoidja eriala, lõpetasin EELK Usuteaduste Instituudi hingehoidja baaskoolituse. Töö raames läbisin Naistevastase vägivalla teemalise
koolituse ning hetkel omandamas Haapsalu Kutsehariduskeskuses tegevusjuhendaja eriala.
Kadri Kesküla
Mina olen EELK Perekeskuses rühmajuht ja hingehoidja. Tallinna Ülikooli juhendatud uurimistööna arendan Sisemise Kindluse programmi. Õppisin rekreatsiooni korraldust ja koguduse pedagoogikat Sigtuna Rahvaülikoolis, Rootsis. Töötan Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumis diakoonia- sekretärina. Õpin Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse magistratuuris. Kui soovid tellida meie voldikuid või koolitusi, võta palun ühendust:<ahref=”mailto:kadri.keskula@eelk.ee”>kadri.keskula@eelk.ee
Anneli Pärlin Olen EELK Perekeskuse finantsjuht – raamatupidaja. Kui soovite küsida oma annetuse kohta, palun kirjutage: anneliparlin@gmail.com Aitan meelsasti ja vastan esimesel võimalusel.

Save

Save

Save

Save

Save