Kõiges Su kõrval

Meeskond

Nõustamise edukusel on kõige suurem roll kliendi ja nõustajavahelisel kontaktil – et see oleks usalduslik ja turvaline. Meie meeskonnas on erinevaid isiksusi ja kui juhtub, et ühega head klappi ei saavuta, tasub kindlasti proovida teisega ja nõustamisest mitte loobuda.

Töökeelteks on eesti keel, mõned meie nõustajatest ja terapeutidest töötavad ka vene ja inglise keeles – vastav info on kirjas nõustaja isiklikus profiilis.


Pia Ruotsala – SA EELK Perekeskuse asutaja
Jana Võrk – SA EELK Perekeskuse Tallinna üksuse juht, juhatuse liige
Velda Veia – SA EELK Perekeskuse Haapsalu üksuse juht, juhatuse liige
Lea Saar – SA EELK Perekeskuse Tartu üksuse juht
Pia Ruotsala
Olen SA EELK Perekeskuse asutaja. Olen saanud paaride ja perede nõustamiseks ettevalmistuse Soomes. Peredega olen töötanud alates 1999. a. Soomes, Jordaanias ja Eestis. Koolitajana viin läbi Paarisuhte ja Vanemluse Ehituskivide programme. Teen konsultatisoone koolides ja lasteaias. Nõustan soome, eesti, inglise ja araabia keeles. Kasutan töös erinevaid terapeutilisi lähenemisi, nagu Imago, EFT, süsteemne, narratiivne, psühhodünaamiline- ja traumateraapia lähtuvalt kliendist. Kriisinõustajana olen töötanud noorte ja põgenike juures (sh. vägivald, lähedase enesetapu ja koolitulistamise käsitlemine). Perenõustajana olen Eestis tegelenud paarisuhte probleemide, noorte murede, perevägivalla, peale lahkuminekut lapsega seonduvate teemadega (suhtluskord jms), leinaga, põlvkondade vaheliste küsimustega, religioossete küsimustega ja vaimse tervise probleemide mõjuga perele. Samas olen avatud kõigile inimelu probleemidele ning usun sellesse, et terapeutiline vestlus tervendab meid ja meie suhteid. Ma loodan, et leiate meie keskusest abi ja tuge oma muredes – mitte keegi ei pea üksi hakkama saama!
 Jana Võrk
 
SA EELK Perekeskuse Tallinna üksuse juht, perenõustaja ja psühholoog. Professionaalse ettevalmistuse olen saanud psühholoogia erialal (nõustamine, coaching, psühhoteraapia jt). Moskvas ja Freiburgis ning õigusteaduse erialal Tartus. Olen sertifitseeritud spetsialist alaisiksuste psühholoogia valdkonnas. Viin läbi koolitusi ja olen sotsiaalprogrammi “Sisemine Kindlus” grupijuht. Töötades ka koolipsühholoogina, on tuttavad laste, noorukite  ja nende vanemate mured. Lastega töötades kasutan muuhulgas mängulist ja loovat lähenemist kunstiteraapia ja metafoorkaartide näol. Alates 2018 omandan süsteemset pereteraapiat Eesti Pereteraapia Koolis. Erilise panuse peresuhete vikerkaare tunnetamiseks annab oma suur pere – elukaaslane, tütar, poeg, kasutütar ning mitmekeelne lapselaps. Inspiratsiooni ja värskust abistavas elukutses annavad regulaarsed täiendkoolitused, loodus ja elu ise. Mind väga rõõmustab teadmine, et saan oma tööga aidata inimestel leida üles oma tugevused – ressurssid.  “Kõik vastused on enda sees” – nende äratundmiseks on hea anda endale aega: mõnikord võtab see kuid, teinekord aastaid. Olete südamest teretulnud meiega kohtuma ja jagama – lahendusi on kordades kergem otsida koos. Nõustan eesti, vene ja inglise keeles.
Lea Saar
SA EELK Perekeskuse Tartu üksuse juht. Olen õppinud Eesti Maaülikoolis majandust ja töötanud erinevates äriettevõtetes. Ühiskonna “pehmemate” teemade juurde jõudsin, kui liitusin Tartu Maarja kogudusega ning asusin õppima Tartu Teoloogia Akadeemiasse hingehoiu erialale. Olen olnud hingehoidjaks TÜ Kliinikumi Naistekliinikus, Tartu Hingehoiukeskuses ja EELK Tartu Maarja koguduses. EELK Perekeskuse Tartu üksuse juhina kannan hoolt keskuse igapäevase toimimise eest. Soovin, et inimesed, kes pöörduvad meie poole, saaksid parimat abi ning neil oleks meie juures mugav ja turvaline.  Minu poole võib pöörduda kõigis EELK Tartu Perekeskust puudutavates küsimustes ja ka  hingehoidlike murede korral: lein, üksindus, usulised küsimused aga ka kõigi muude inimlike probleemide korral. Nõustan eesti ja vene keeles. Perekeskuse moto on “Kõiges Su kõrval” – ole julge abi küsima!
Velda Veia SA EELK Perekeskuse Haapsalu üksuse juht.
Lii Lilleoja SA EELK Perekeskuse Tallinna üksuse peanõustaja, pereterapeut, kasvatusnõustaja ja koolitaja. Pereteraapia juurde jõudsin küpses keskeas olles mõistnud, et see valdkond pakub mulle tõeliselt huvi. Läbisin pereteraapia õpingud, mis on lisanud senistele teadmistele palju väärtuslikku. Olen veendunud, et pere on süsteem, mille kõik liikmed mõjutavad üksteist ning kõige tulemuslikum on toetada peret tervikuna.
Hea aluse perede murede ja toetusvajaduste mõistmiseks on mulle andnud ka esmase haridusena Tartu Ülikoolis omandatud eripedagoogika eriala, magistriõpingud kasvatusteadustes ning arvukad koolitused. Vajalikke kogemusi tööks erinevas vanuses laste, noorte ja täiskasvanutega olen aastate jooksul ammutanu tööst eripedagoogi, klassiõpetaja ja õppejõuna. Perenõustaja töökogemused olen saanud EELK Perekeskuses. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Aga kõige enam on mind mõjutanud enam kui kolm aastakümmet kestnud abielu ning ühiselt üles kasvatatud kolm poega. Uueks kogemuseks on olla vanaemaks pisikestele lapselastele. Nõustan eesti keeles.
Greta Vaus SA EELK Perekeskuse hingehoidja Tallinna üksuses. Hingehoiu eriala magistriõpingud on lõpetamisel Usuteaduse Instituudis ning oman Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadi teoloogias alates 2014.a Täiendavad õpingud Heidelbergi Ülikoolis, Saksamaal (2014-2015). Evangeeliumis on palju lugusid Jeesuse tervendamistegudest. Tihti on need lood inimese enda seesmistest suhetest kehaliste ja vaimsete kannatuste vahel, haiguse ja süü vahel, tervenemissoovi ja ka alateadliku hirmu vahel saada terveks. Andeksand iseendale lepitab ka maailmaga. Inimene ise ei ole ajas muutunud, pigem on muutunud keskkond tema ümber. Minu soov on leida koos Sinuga õige tee – see, mis aitab tuua rahu südamesse ja vabaduse hinge. Nõustan eesti keeles.
 Margus Salumets SA EELK Perekeskuses psühholoog, vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Löömatu Teekond” ja “Sisemine Kindlus” grupijuht.
Helgi Hilborn
Psühholoogiaõpingute järel töötasin mõned aastad koolipsühholoogina, seejärel õppejõuna. Olen tegelnud kuriteoennetusega, õpetanud kognitiiv – käitumuslikku tööd kurjategijate ja riskinoortega töötavatele spetsialistidele. Täna töötan taas koolipsühholoogina. Nõustan õpilasi, vanemaid ja õpetajaid, et säiliks koolirõõm, õpimotivatsioon ja head suhted, et raskustega toimetulekust saaks arendav kogemus. Kasutan töös kunstiteraapia vahendeid, viin läbi suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste gruppe. Töötan eesti ja inglise keeles, saan hakkama vene keeles.
Ülo Vaher Pereteraapiat olen õppinud Harri Küünarpuu ja Katrin Küünarpuu juures, Perekonnastuudio ABX OÜ Psühhoteraapia koolis, perekonnapsühhoteraapia alused (2011), perekonnapsühhoteraapia spetsialiseerumiskoolitusel (2012 – 2015). Lisaks olen õppinud Kaia Kapsta ja Hannes Hermaküla PREP-paarisuhtekoolitusel ja läbinud Rebecca Sears´i Imago suhtekoolituse sissejuhatava osa. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Nõustan eesti keeles ja rahuldaval tasemel vene keeles.
Nadežda Leosk
 
Töötan EELK Perekeskuse Tallinna üksuses pereterapeudina. Hariduselt olen sotsiaaltöötaja ja juba aastaid töötan lastekaitse valdkonnas. Lisaks olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi (pereteraapia sissejuhatav kursus, Imago suhteteraapia sissejuhatav kursus, väikelapse vaimse tervise alane koolitus jm).
Töötades laste ja nende peredega ning analüüsides pidevalt oma peres toimuvaid protsesse, jõudsin ma arusaamisele, et perekond on süsteem, kus muutus ühes või teises liikmes mõjutab alati kogu süsteemi. Nii leidsin ma oma tee pereteraapiasse. Olen kindlal seisukohal, et positiivseid muutusi on võimalik saavutada toetades perekonda tervikuna.
Nõustan nii eesti kui ka vene keeles. Hetkel pakun nõustamist EELK Perekeskuses vene keelt kõnelevatele ja kakskeelsetele peredele.
Agne Vilt
Oman bakalaureusekraadi psühholoogia erialalt Tartu Ülikoolist, kus lõputöös uurisin kehalise haiguse ja emotsionaalse heaolu vahelisi seoseid ning kõrvalerialana omandasin sotsiaaltöö alamastme. Enamuse oma tööalasest elust olen tegutsenud turunduse valdkonnas. Inimestega olen töötanud ka seal, alates töötajate ja meeskondade juhtimisest ning motiveerimisest, kuni selleni, et kogu turundustegevuse keskmes on tarbija kui inimene ning seega oluline tema mõistmine. 2015 jaanuaris asusin õppima Perekonnastuudio ABX poolt läbi viidud programmis Sissejuhtatus perekonnapsühhoteraapiasse ning alates sügisest 2015 läbin samas perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskoolitust. Alates 2016 olen Perekeskuses Sina ja Mina nõustaja-praktikant ja e-nõustaja. EELK Perekeskuse kollektiiviga liitusin 2016. aasta jaanuaris. Mind huvitab inimene peresuhtete kontekstis, sest usun, et arvestades pere kui tervikuga on võimalik iga inimese probleeme paremini mõista ning neid tõhusamalt käsitleda. Olen huvitatud arengupsühholoogiast ja valmis töötama erinevates eluetappides inimestega. Viin nõustamist läbi eesti, vajadusel ka inglise keeles.
Lea Treufeldt
Olen lõpetanud Imago suhteteraapia kaheaastase kliinilise koolituse, hetkel õpin pereteraapiat. Kui soovite oma suhet parandada, olete oodatud seda tegema minuga koos. Aitan teil läbi Imago suhteteraapia seletada teie paarisuhet – see eeldab head tahet ja tööd iseendaga, kuid harjutades saavutate armastavama, toetavama ja sügavamat rahuldust pakkuva suhte.
Ene Soidla
Olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja hetkel töötan meditsiinivaldkonnas. Oman Tallinna Ülikooli Sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse magistrikraadi. 2017 a. läbisin Süsteemse pereteraapia algkursuse ja hetkel õpin Eesti Pereteraapia Koolis. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Arvan, et iga inimene on ise oma elu parim ekspert aga vahel vajab erapooletut kuulajat ja suunajat, et keerulistes olukordades paremini toime tulla. Lähenedes perekonnale süsteemselt  ja aidates perel endil läbi perenõustamise näha peresüsteemis toimuvaid protsesse nii, et inimesed leiavad ise võimalikud lahendused kiiremini ja kergemini läbi nõustamisprotsessi. Suhteid annab alati paremaks muuta ja head suhted on hea tervise aluseks. Perenõustamise praktikandina töötan eesti-,  vene- ja vajadusel ka inglise keeles.
Kairit Kivimäe Olen EELK Haapsalu Perekeskuse pereterapeut. Olles töötanud kümme aastat lasteaiaõpetajana ning lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži klassiõpetaja erialal, suundusin edasi õppima psühholoogiat ja kaitsesin aastal 2012 psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Lisaks saadud teoreetilistele teadmistele koolis, suundusin omandama praktilisi teadmisi pereteraapiast Psühhoteraapia- ja Nõustamise Koolituskeskuses Tartus. Olen ennast täiendanud erinevatel psühholoogia-alastel kursustel. Hetkel töötan ka koolipsühholoogina. Nõustan eesti keeles.
Natalia Smõšljajeva
Olen omandanud magistrikraadi psühholoogia valdkonnas St. Peterburi Riiklikus Ülikoolis. Eestis olen läbinud nelja – aastased pereteraapia õpingud. Psühholoog – nõustajana olen töödanud Eesti Vaimse Tervise Ühingus, lastekodus ja koolis. Oma igapäevases praktikas näen, kui oluline on kõikide pereliikmete valmidus koostööks – laste heaolu küsimuste lahendamisel ja tervete suhete taastamisel. Töötan peredega vene keeles.
 Triin Simson SA EELK Perekeskuse Haapsalu üksuses Hiiumaa koordinaator, perenõustaja ja hingehoidja.
Merle Ameljušenko
Olen pereterapeut – sotsiaalpedagoog. Enda tugevuseks pean  pikaajalist töökogemust lastega ja vanematega. Pedagoogilist ja sotsiaalpedagoogilist tööd olen teinud pea 15 aastat. Pereterapeudina olen tegutsenud 2007aastast. Kõrghariduse olen omandanud Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis sotsiaaltöö erialal ning Usuteaduse Instituudis õppides saanud sotsiaalteaduste magistri kraadi. Laiendamaks enda võimalusi tööks lastega olen alustanud õpinguid terapeutilise meetodi “Töö saviväljal” omandamiseks ja kasutamiseks oma töös. EELK Perekeskuses ootan saviväljal  tegutsema  4 – 13 aastasi lapsi. Töötan nii eesti kui vene keeles.
Monika Lige

 

Kalev Aedma

SA EELK Perekeskuse Haapsalu üksuses perenõustaja.

SA EELK Perekeskuses psühholoog, vägivalla tõkestamise sotsiaalprogrammi “Sisemine Kindlus” grupijuht Haapsalu üksuses.

 

 

Save