Kõiges Su kõrval

Hind

Nõustamise hind 30 eurot tund Haapsalus, Tartus ja 35 eurot Tallinnas, imagoteraapias 35 eurot (1,5 tundi).

Vähekindlustatutele ehk vaesuspiiril või alla selle elavatele inimestele on teenused tasuta. Vaesuspiir on see, kui pere netosissetulek jagatuna pereliikmete peale on 300 eurot või alla selle. Tihti elavad vaesuspiiril üksikvanemaga pered, pensionärid ja paljulapselised. Kui pereliige on töötu, siis on vaesusrisk suurem. Kui klient definitsiooni järgi vaesusriskis pole, aga siiski pole tal võimalik tunnitasu maksta, siis on võimalik kohapeal vastavasse kasti annetada.

Oleme tänulikud ka panga kaudu edastatavate annetuste eest. Meie rekvisiidid on järgmised: konto omanik: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, konto number: EE811010220226191220. Eestis saab mittetulundusühingutele tehtud annetustelt tulumaksu tagasi kui annetuse selgituse juurde märkida oma isikukood.

Kui kliendiga on kokku lepitud ülekandega maksmine, siis palume järgmiseks kohtumiseks võtta kaasa või saata enne kohtumist nõustaja meiliaadressile maksekorralduse koopia.