Kõiges Su kõrval

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osaleme koolitusel ”Lepituseni iseenda eluga”.

Koolitus toimub 28. novembril 2019 Tallinnas, Pühavaimu 6 ehk Usuteaduse Instituudis.

Koolituse viib läbi Saara Kinnunen.

Saara Kinnunen on Vaasast pärit sotsiaalpsühholoog, kiriku perenõustaja ja psühhoterapeut. Ta on töötanud Vaasa koguduste perenõustamiskeskuses ning viinud läbi koolitusi kasvatuse, peretöö-ja nõustamise ning inimsuhete ja hingehoiu teemadel. Samadel teemadel on ta kirjutanud mitukümmend raamatut. Eesti keeles on neist ilmunud kolm: ”Las ma olen laps” , ”Leivad ühes kapis” ning äsja ilmunud „Eluga rahul“, millele põhineb see koolituspäev.

Koolitusele on oodatud kõik hingehoiu ja nõustamisega tegelevad inimesed.

Koolituse eesmärk on avada erinevaid vaatenurki hingehaavade mõjust inimese elule ja nendega toimetulekust.

Mõnele on minevik jõuallikas, mõnele koorem. Lapsepõlvest kaasa saadud teemoon võib olla piiratud. Elu jagab hoope ja unistused purunevad. Saadud kogemused mõjutavad meeleolu, elujõudu, inimsuhteid, mina-pilti ja suhtumist iseendasse. Elu jooksul kogetud halb avaldub masendusena, väsimusena, rõõmutusena või survena. Käsitlemata asjad ja tõrjutud tunded viivad jõu.

Minevikku ei saa muuta, aga sellega saab leppida. Hingehoius püütakse kõrvaldada psüühilise ja vaimse kasvamise takistusi, et inimene võiks elada oma elu paremini ja tähendusrikkamalt, nii nagu Jumal teda on loonud elama ning võiks kasvada oma suhetes Jumala, iseenda ja kaasinimestega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

– inimese sügavaimad igatsused ja hingehaavad;

– toimetulek elu pettumustega;

– ohvrist vastutusvõimeliseks täiskasvanuks;

– kahetsus ja andeksandmine lepituse võtmetena.

Koolitus toimub kell 10.00-17.00 soome keeles tõlkega eesti keelde.

Koolitustasu 18 EUR sisaldab koolituse ja lõunasöögi. Registreeruda palume hiljemalt 24.novembriks. Lähem info Kerstin Kask tel 5530399 või kerstin.kask@eelk.ee

Elektrooniline registreerumine siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsOphQ670nkQ7cCPiiqQ20qw3EM_0Rx-jwMC41GBRA7Nalug/viewform?c=0&w=1

Comments are currently closed.