Kõiges Su kõrval

Koolitused EELK Perekeskuses

EELK Perekeskus koostöös EELK Usuteaduse Instituudiga korraldasid 1. ja 2. aprillil täiendusõppe kursuse “Turvaline perenõustamine perevägivalla ja sõltuvustega toimetulekul integratiivse psühhoteraapia põhimõtete ja viimaste uuringute valguses”.
Koolituse viis läbi Tero Pulkkinen, kes on psühhoterapeut, Soome Luterliku Kiriku vaimulik, kiriku perenõustaja ja pereteraapia koolitaja. Tero Pulkkinen on töötanud aastaid sõltuvusprobleemide all kannatavate peredega.
Koolitusel osalesid vaimulikud, kiriku töötegijaid, psühhoterapeudid ning teised huvilised. Perevägivalla tõkestamine on keeruline ja pikaajalist sekkumist nõudev probleem. Kõige tõhusam lahendus sellele on vägivalla taga peituvate probleemide lahendamisele suunatud tegevus. Ühiselt otsiti vastust küsimusele, kuidas toetada integratiivselt peresid perevägivalla ja sõltuvusprobleemidega toimetulekul ning millistel tingimustel saab paariteraapiat rakendada turvaliselt perevägivalla klientidel.

4. ja 5. aprillil korraldas EELK Perekeskus koolituse pere- ja lähisuhtevägivallaga tegelevatele spetsialistidele. Perekeskuse meeskonda koolitasid Soomes Espoos alates 1993. aastast tegutsenud Lyömätön Linja (“löömiseta tee”) spetsialistid Salla Hyvärinen ja Miika Peltonen.
„Lyömätön Linja” koduvägivalla sekkumisprogramm on suunatud vägivalla meessoost toimepanijatele. Tegemist on komplekse lähenemisega, mis koosneb vägivaldsuse hindamisest, avatud grupitöö läbiviimisest, individuaaltööst, vajadusel pere- ja paarinõustamisest ja koordineeritud järelseirest. Töösse on kaasatud turvalisel ja spetsiifilisel moel nii vägivallatseja elukaaslane kui ka kogu abistav erialane koostöövõrgustik.
Tegu oli esimese osaga kolmest moodulist, mille sisuks oli vägivalla hindamise ja mehe vastutamise metoodika tutvustamine.
EELK Perekeskus kasutab nüüdsest oma töös Soomes üle 20 aasta kasutusel olnud vägivalla hindamise metoodikat.

EELK Perekeskus keskendub vägivaldse inimese karistamise ning pelgalt ohvri kaitsmise asemel sellele, kuidas muuta nii ohvrid kui ka vägivaldselt käitunud inimesed sisemiselt tugevaks nii, et toimunu enam ei korduks. Tahame inimesi jõustada selliselt, et nad suudaksid olla suhetes toeks nii iseendale kui teistele ning elada tulevikus turvalist ning vägivallavaba elu. EELK Perekeskus on toeks perevägivalla murega kannatavatele peredele.

Comments are currently closed.