Kõiges Su kõrval

EELK Perekeskuses 4.oktoobril toimunud infopäeva ettekanded

EELK Perekeskuses toimus 4.oktoobrl 2017 infopäev omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele
Abiosutaja on oma töö kõige olulisim töövahend ja edukas oma töös siis, kui ta ennekõike iseenda eest hoolt kannab. Lisaks tööle klientidega tahame EELK Perekeskusega olla jätkuvalt toeks lastekaitsjatele, sotsiaaltöötajatele jt. 4.oktoobril toimunud infopäeval oli kõigil võimalus jagada oma kogemusi ja väljakutseid töös peredega, käsitlusel olid ka allolevad teemad:

– Positiivse vanemluse toetamise võimalused; Imago suhteteraapia- tööriistaks turvalisust pakkuv dialoog- Pia Ruotsala

“Sotsiaalne abitus ja nullsumma mäng“– Kalle Laane, perenõustaja (ettekande slaidid on üleval “lugemiseks” osas).

Järgmine infopäev toimub uue aasta esimesel poolel.

Comments are currently closed.