Kõiges Su kõrval

EELK Perekeskus kuulutab välja konkursi juhataja ja EELK Perekeskuse Tallinna üksuse juhi ametikohale


Pakume tööd EELK Perekeskuse juhatajale

EELK Perekeskuse juhatajana saad võimaluse parandada riiklikul tasandil laste ja perede heaolu ning olla aktiivseks osaliseks meie ühiskonnas toimuvates olulistes arengutes. Samuti saad väärtusliku   töökogemuse   võrgustikus,   kus   partneriteks   on  lastekaitsetöötajad, psühholoogid   ja   terapeudid,   KOV-id,   PPA, kriminaalhooldusametnikud   jt. Keskuse    juhataja    on EELK Konsistooriumi  Perekeskuse  juhatuse  liige  ning  seeläbi  vastutab  keskuse  võrgustiku  kestva  arengu  ja kvaliteedi eest.  Koostöös välispartneritega pakume kõigile  keskuse  töötajatele regulaarseid  koolitusi  ja supervisioone.  Ootame Sind kandideerima, kui

 • Sul on organisatsiooni ja finantsjuhtimise võimekus;
 • Sul on juhtimiskogemus ja hea võrgustikutöö oskus;
 • Sul on väga suhtlemisoskus, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • Sul on  soov  leida  parimaid  lahendusi  koostöös  teiste  meeskonnaliikmetega,  olles  seejuures iseseisev ja proaktiivne;
 • Sul on algatusvõime, hea protsesside eestvedamise suutlikkus ja enesejuhtimisoskus;
 • Sul on õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • Sul on vähemalt ühe võõrkeele oskus (vene, inglise, soome) nii kirjas kui kõnes.
 • Sul on juhiluba.

Pakume tööd EELK Perekeskuse Tallinna üksuse juhile

EELK Perekeskuse Tallinna üksuse juhina saad väärtusliku töökogemuse   võrgustikus,   kus   partneriteks   on  lastekaitsetöötajad, psühholoogid   ja   terapeudid,   KOV-id,   PPA,   kriminaalhooldusametnikud   jt. Tallinna üksuse juhina ootame Sinult valmisolekut tegeleda keskuse personali ja töö juhtimisega, sh infopäevade, koolituste ja muude esinemiste korraldamist. Ootame Sind kandideerima, kui

 • Sul on teadmised pere- ja paarinõustamisest, EELK-st ja sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • Sul on väga hea suhtlemisoskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • Sul on hea läbirääkimis- ja enesekehtestamisoskus;
 • Sul on  soov  leida  parimaid  lahendusi  koostöös  teiste  meeskonnaliikmetega,  olles  seejuures iseseisev ja proaktiivne;
 • Sul on juhtimiskogemus ja hea võrgustikutöö oskus;
 • Sul on õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • Sul on vähemalt ühe võõrkeele oskus (vene, inglise, soome) nii kirjas kui kõnes.

Soovides konkursist osa võtta palume saata e-kiri (motivatsioonikiri koos CV-ga) hiljemalt 15.maiks e-posti aadressil info@perekeskus.eu. Lisanfot saab telefonil 5697 1506.


EELK Perekeskus pakub erinevat liiki nõustamisi ning probleeme ennetavaid koolitusi. Teenuste valikus on  perenõustamine,  kasvatusnõustamine,  paariteraapia  ja  hingehoid.  Samuti  oleme  toeks  peretöö valdkonna  spetsialistidele.  EELK  Perekeskus  on  kristlik  organisatsioon  ja  meie  juhtlause on  „Kõiges  su kõrval“.  Meie  väärtusteks  on  ligimesearmastus,  avatus,  läbipaistvus,  turvalisus  ja  professionaalsus. Täna on meil keskused avatud Tallinnas, Tartus ja Haapsalus.

 

 

 

Comments are currently closed.