Kõiges Su kõrval

EELK Perekeskus kutsub kandideerima Tallinna üksuse peanõustaja ametikohale

EELK Perekeskus pakub alates jaanuarist 2018 tööd Tallinna keskuse peanõustajale, kelle eesmärgiks on lisaks klienditööle ka integratiivse teraapiatöö kvaliteedi hoidmine, meeskonna professionaalsuse arendamine, keskuse arendus- ja turundustegevused.

EELK Perekeskus pakub erinevat liiki nõustamisi ning probleeme ennetavaid koolitusi. Teenuste valikus on perenõustamine, kasvatusnõustamine, paariteraapia ja hingehoid. Samuti oleme toeks peretöö valdkonna spetsialistidele. EELK Perekeskus on kristlik organisatsioon ja meie juhtlause on „Kõiges su kõrval“. Meie väärtusteks on ligimese armastus, avatus, läbipaistvus, turvalisus ja professionaalsus. Soovime, et tulevane Tallinna keskuse peanõustaja kannab endas samu väärtusi.
Keskuse peanõustaja saab väärtusliku töökogemuse võrgustikus, kus partneriteks on
lastekaitsetöötajad, psühholoogid ja terapeudid, KOV-id, PPA, kriminaalhooldusametnikud jt. Töökoht võimaldab olla aktiivseks osaliseks meie ühiskonnas toimuvates olulistes arengutes. Koostöös välispartneritega pakume kõigile keskuse töötajatele regulaarseid koolitusi ja supervisioone. Töökoormus 0,5 kohta kuni täistööaeg.

Ootame Sind oma meeskonda, kui:

 •  Sul on psühholoogi haridus, aga sobib ka sotsiaaltöö või teoloogia alane kõrgharidus, kui lisaks oled õppinud paariteraapiat, süsteemselt pereteraapiat,
  kognitiivkäitumisteraapiat või psühhodünaamilist teraapiat;
 • Sul on nõustajana töötamise kogemus vähemalt üks aasta ning käsitletud
  teemadering on eripalgeline – nt perevägivalla teemad, sõltuvused, lahutuse ja laste probleemide ja käitumisraskuste teemad ja paarisuhte probleemid;
 • Sul on valmisolek kirjutada teemakohaseid artikleid;
 • Sul on hea läbirääkimis- ja enesekehtestamisoskus;
 • Sul on soov leida parimaid lahendusi koostöös teiste meeskonnaliikmetega, olles
  seejuures iseseisev ja proaktiivne;

Kasuks tuleb:

 • võõrkeelte (vene, inglise, soome) oskus nii kirjas kui kõnes;
 • autojuhiload- pakume nõustamisteenuseid ka Lääne-Harju Vallas.

Soovides konkursist osa võtta palume saata e-kiri (motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja võimalusel ka koguduse soovituskiri) hiljemalt 11.detsembriks aadressil info@perekeskus.eu või helistada telefonil 5688 5207.

Comments are currently closed.