Kõiges Su kõrval

EELK Perekeskus kutsub kandideerima Tallinna üksuse juhi ametikohale

EELK Perekeskus pakub alates jaanuarist 2018 tööd Tallinna keskuse juhile, kellel on valmisolek tegeleda keskuse arendus- ja turundustegevusega ning klienditööga. Juht koordineerib keskuse tööd, loob ja hoiab suhteid koostööpartneritega, korraldab infopäevi, koolitusi ja muid esinemisi.

EELK Perekeskus pakub erinevat liiki nõustamisi ning probleeme ennetavaid koolitusi. Teenuste valikus on perenõustamine, kasvatusnõustamine, paariteraapia ja hingehoid. Samuti oleme toeks peretöö valdkonna spetsialistidele. EELK Perekeskus on kristlik organisatsioon ja meie juhtlause on „Kõiges su kõrval“. Meie väärtusteks on ligimese armastus, avatus, läbipaistvus, turvalisus ja professionaalsus. Soovime, et tulevane Tallinna keskuse juht kannab endas samu väärtusi.
Keskuse juht saab väärtusliku töökogemuse võrgustikus, kus partneriteks on lastekaitsetöötajad, psühholoogid ja terapeudid, KOV-id, PPA, kriminaalhooldusametnikud jt. Töökoht võimaldab olla aktiivseks osaliseks meie ühiskonnas toimuvates olulistes arengutes. Keskuse juht on EELK Konsistooriumi Perekeskuse juhatuse liige ning seeläbi vastutab keskuse võrgustiku kestva arengu ja kvaliteedi eest. Koostöös välispartneritega pakume kõigile keskuse töötajatele regulaarseid koolitusi ja supervisioone. Töökoormus 0,5 kohta kuni täistööaeg.

Ootame Sind oma meeskonda, kui:

 • Sa oled kõrgharidusega – projektijuhi, majanduse ja turundusalaste teadmiste ja kogemustega;
 • Sa oled ettevalmistuselt teoloog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, hingehoidja või
  psühhoterapeut (eelistus pereterapeut);
 • Sul on hea läbirääkimis- ja enesekehtestamisoskus;
 • Sul on soov leida parimaid lahendusi koostöös teiste meeskonnaliikmetega, olles seejuures iseseisev ja proaktiivne;
 • Kasuks tuleb:

 • võõrkeelte (vene, inglise, soome) oskus nii kirjas kui ka kõnes.
 • Soovides konkursist osa võtta palume saata e-kiri (motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja võimalusel ka koguduse soovituskiri) hiljemalt 11.detsembriks aadressil info@perekeskus.eu või helistada telefonil 5688 5207.

  Comments are currently closed.