Kõiges Su kõrval

EELK Haapsalu Perekeskuses alustab 24. septembril SISEMISE KINDLUSE SOTSIAALPROGRAMM “Mehed päriselt”

Septembris 2018 on EELK Perekeskuses algamas meeste grupp.
Tartu ülikooli rakendusuuringute keskuses arendatud Sisemise kindluse programm “Mehed päriselt” on neljakuuline perevägivalla ja lähisuhte vägivalla tõkestamise programm, mille käigus mehed saavad teada oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema. Tööd tehakse oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu.Programmi on oodatud osalema täisealised mehed, kellel on tahet ja julgust:
• osaleda aruteludes kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast
• õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ning käitumist
• mõista miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu
• saada teada mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama saada
• saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastega
• julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida
• saada aru, miks mind vahel ei mõisteta
• osata toime tulla keeruliste olukordadega
• julgeda olla armastav ja hooliv mees, isa, sõber, kolleeg jne
• elada vägivallatut ja turvalist eluProgrammis osalejad on grupi lõppedes tagasisidena muuhulgas märkinud, et teadlikuks saamine iseendaga toimuvast aitab kaasa sisemisele muutusele ning see teeb paremaks nii enda kui ka lähikondsete elu.

Registreerimine 2018. meeste sisemise kindluse programmi “Mehed päriselt” gruppidesse käib!
Grupp koguneb:
Alates 24.09.2018 Haapsalus EELK Perekeskuse ruumides aadressil Kooli 4, info tel: 56 24 36 39

Registreerimine ja lisainfo: haapsalu@perekeskus.eu 

Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post.

Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust ankeet, intervjuu ja koostöölepe.
Esmakohtumise kestvis 60min. Rühma kohtumise kestvus 2h.
Osalejate arv grupis on maksimaalselt 10 inimest. Kogu kursusehind (kokku 14 kohtumist) on 150€ osaleja kohta. Osalustasu palume tasuda enne grupitöö algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupijuhile eelintervjuul ja leiame lahenduse. Makse saajaks märkida EELK Konsistoorium, konto nr EE811010220226191220, selgitusse EELK Haapsalu Perekeskus, “Mehed päriselt” ja osaleja nimi.

Projekti toetavad SEMPRE ja Haapsalu linn

Pilt on internetist

Comments are currently closed.