Kõiges Su kõrval

Koolitus pere- ja lähisuhtevägivallaga tegelevatele spetsialistidele

EELK Perekeskus korraldab koolituse pere- ja lähisuhtevägivallaga tegelevatele spetsialistidele. Koolitus koosneb viiest õppepäevast (kahest kahepäevasest ja ühest ühepäevasest tsüklist). Esimene moodul toimub 04.04.2017 – 05.04 2017, teine novembris-detsembris 2017 ja kolmas 2018. aasta alguses.

Koolituse eesmärgiks on kujundada teadmisi tööks vägivaldselt käitunud klientidega.
Koolituse teemad on:
individuaalse ja grupitöö integreerimine;
hindamismetoodika kasutamine;
töö pereliikmete ja tugivõrgustikuga;
järelseire.

Koolitusel kasutatakse Espoo (Soome) perekeskuse „Lyömätön Linja“ (tlk löömiseta tee) programmi kogemust ja materjale, koolitajateks on selles programmis osalevad vägivallatöö spetsialistid.
„Lyömätön Linja” koduvägivalla sekkumisprogramm on suunatud vägivalla meessoost toimepanijatele. Tegemist on komplekse lähenemisega, mis koosneb vägivaldsuse hindamisest, avatud grupitöö läbiviimisest, individuaaltööst, vajadusel pere- ja paarinõustamisest ja koordineeritud järelseirest. Töösse on kaasatud turvalisel ja spetsiifilisel moel nii vägivallatseja elukaaslane kui ka kogu abistav erialane koostöövõrgustik.
Soomes on programmi kasutamine andnud häid tulemusi lähisuhtevägivalla tõkestamisel.

Koolituse hind 450 eurot
Koht: Tallinn
Registreerumine ja lisainfo: pia@perekeskus.eu

Comments are currently closed.