Kõiges Su kõrval

Meeste grupi tööst seoses Eesti Ekspressi artikliga

Eesti Ekspress 15.02. kajastas meie meeste perevägivalla katkestamise grupi tööd. Artiklis olid välja toodud mõned positiivsed grupiga seotud detailid, aga kuna EELK Perekeskuse poolne vaade oli puudu, selgitame seda siin.
Mõistame psühholoogide muret, kuna valdkond on uus ja selle kohta on vähe informatsiooni saadaval. Seepärast soovime omalt poolt selgitada mõningaid momente.
Grupi peamine eesmärk on aidata meestel võtta vastutus oma käitumise ja mõtete eest ning asendada ennast õigustavad ja ohvrit süüdistavad hoiakud lugupidava ja naisi austava käitumisega. Vägivaldseid ja kahjustavaid mustreid asendatakse turvalistega.
EELK Perekeskuse meeste grupid on kaks aastat andnud häid tulemusi ja mõju on mõõdetud nt. kontrollides perevägivalla katkestamise mõju aasta aega hiljem. Tagasiside on saadud nii mehe partneri, lastekaitse kui ka kriminaalhooldaja käest.
Grupijuhid on saanud täeindkoolitust ja supervisiooni Soome koolitajate poolt. Meie koostööpartneriks on Lyömätön Linja (löömatu liin), kellel on tõenduspõhine lähenemine ja 10 aastane kogemus meeste vägivalla katkestamise gruppide osas. Ka Renee Nahkur on osalenud täeindkoolitustel ja tema kõrval Tallinna grupis on grupijuhi nõuetele vastava pädevusega Pia Ruotsala. Tartus grupijuhina töötavad Signe Uustal ja Anton Aunma. Grupitöö programmis on ettenähtud alati kaks grupijuhti -mõlema soo esindaja, et toetada positivse soolise võrdõiguslikuse mustri kujunemist meestel ja saada naissoost grupijuhiga harjutada lugupidavat suhtlemist pingelises olukorras.
Meeste gruppides järgitakse Tartu Ülikooli Rakendusuuringute keskuse poolt Sotsiaalministeeriumi toel kokkupandud Sisemise Kindluse programmi. Eesti Ekspressis väideti, et Renee Nahkur on kohandanud programmi, mis ei vasta tõele. Programmi kohandamine puudutab seda, et hetkel kohandame Sisemise Kindluse Programmi naistele sobivaks, et tulevikus saaksime käivitada gruppe ka naistele. Kohandamisel toetume rahvusvahelisele kogemusele ja protsess toimub ülikooli all. Sisemise Kindluse programm jäi peale pilooti ootele, kuna Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt otsiti organisatsiooni, kes hakkaks grupiga tegelema. Peale erinevaid arutusi võttis EELK Perekeskus vastutuse endale, kuna kiriku perekeskuse eesmärk on edendada rahu, turvalisust ja vägivallavabat pereelu Eesti ühiskonnas. Meie resurss on väike ja toetume pilootprojektis saadud kogemusele, mida esindab meie keskuses nt. Anton Aunma, kes oli grupijuht ka pilootprojektis.
Eesti Ekspressi artiklis oli ka suur faktiviga see, et grupi maksumus on 30 eurot korra kohta. See ei vasta tõele, vaid 30 eurot on terve hooaja (14 korda) hind ja vähekindlustatutele grupp on tasuta.
Teine faktiviga on see, et grupp on mõeldud suhtes vägivalda kasutanud meestele -mitte suhtepuntras vaevlevatele meestele.
Meeste gruppide juhtimine on äärmiselt vastutusrikas ja suhtume tõsiselt sellesse, et mittekvaliteetse töö puhul tagajärjed võivad olla fataalsed. Siiani töö tulemuse välisel hindamisel saame tõdeda, et grupitöö on olnud kvaliteetne.
Sisemise Kindluse programmi kava sessioonidena:
1. Tutvumine, 2. Individuaalsed eesmärgid, 3. Suhted ja suhtlemine, tunnete käsitlemise algus, 4. Mehe identiteet, 5. Vägivalla üldine arutelu, 6. Vägivald päritoluperes ja karistamine, 7. Empaatia, 8. Vägivald minu paarisuhtes, 9. Vägivald paarisuhtes jätkub, 10. Tunded ja nende tundmine, 11. Tunded ja nende väljendamine, 12. Kokkuvõte, 13. IME kohtumine ja 14. Grupi lõpetamine ja eesmärkide realiseerumise hindamine. Hea meelega jagame infot sisu ja töömetoodika kohta.
Selleks, et saaksime tulevikus Sisemise Kindluse programmi alusel gruppe -ka vene keeles ja ka Läänemaal, käivitada, kogume praegu annetusi: http://www.eelk.ee/et/annetus/vagivallavaba-pereelu/
Kui keegi tunneb huvi ja sooviks osaleda Lyömätön Linja poolt vägivallaga grupis töötamise ja hindamislehtede kasutamise protsesskoolitusel Eestis (esimene osa 04.-05.04.) hinnaga 450 eurot, anname meeleldi lisainfot: pia@perekeskus.eu
Täname Eesti Ekspressi reklaami eest, sest see nädal on meiega võtnud ühendust mehed, kes soovivad ka Sisemise Kindluse grupis osaleda!

Comments are currently closed.