Kõiges Su kõrval

LÖÖMATU TEEKOND sotsiaalprogramm meestele SA EELK Perekeskuses

LÖÖMATU TEEKOND sotsiaalprogramm meestele

Sotsiaalprogramm Löömatu teekond on Soomes, Espoos Lyömätön Linja Espoo ry- s välja töötatud paarisuhte- ja perevägivalla katkestamise programm meestele. Programmi käigus saavad mehed teada oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema. Programmi raames toimub 15 rühmakohtumist, lisaks toimuvad mehega individuaalsessioonid. Grupiga saab liituda aastaringselt.

Tegemist on komplekse lähenemisega, mis koosneb vägivaldsuse hindamisest, avatud grupitöö läbiviimisest, individuaaltööst, vajadusel pere- ja paarinõustamisest ja koordineeritud järelseirest. Töösse on kaasatud turvalisel ja spetsiifilisel moel nii vägivalla toimepaneja elukaaslane kui ka kogu abistav erialane koostöövõrgustik.

Rühma juhivad mees- ja naisrühmajuht, kes toetavad mehi oma isikliku arengu ja heaolu eest hoolitsemisel, tunnete ja käitumise analüüsimisel ning suhtlemis- ja dialoogioskuste arendamisel. Tööd tehakse oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallavaba elu.

Programmi on oodatud osalema täisealised mehed, kellel on tahet ja julgust:
• osaleda aruteludes kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast
• õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ning käitumist
• mõista, miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu
• saada teada, mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama saada
• saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastega
• julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida
• saada aru, miks mind vahel ei mõisteta
• osata tulla toime keeruliste olukordadega
• julgeda olla armastav ja hooliv mees, isa, sõber, kolleeg jne.
• elada vägivallatut ja turvalist elu

Registreerimine 2019. meeste Löömatu teekond tugirühmadesse on avatud, kohtumised toimuvad igal teisipäeval kl 18 – 20. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust intervjuu.

Rühmas osalemiseks on vajalik registreerumine, palun kontakteeru: 5688 5207, info@perkeskus.eu.

Programmi toetab Sotsiaalkindlustusamet

Kõiges su kõrval!

Comments are currently closed.